78

کج فهمیدن یا کج فهماندن؟

3 سال قبل

هم رسانی

سایت بی بی سی فارسی، مطلبی تحلیلی روی صفحه اصلی خود قرار داد که سوای از موضوع ظاهری که به آن می پردازد، هدفی خاص و البته نه چندان جدید را دنبال می کند؛ همان هدفی که بار ها در هالیوود برای آن فیلم ساخته اند... و اکنون بی بی سی فارسی نیز دنبال روی آن است.
بی بی سی پرشین گزارش می دهد:

سایت بی بی سی فارسی در مطلبی تحت عنوان " بنیاد گرایی اسلامی در خاورمیانه، اوج یا حضیض؟ " اولا و ظاهرا سعی می کند به بیان سیر تاریخی مذهب و دین در جامعه و نمونه های آن در جهان از یک طرف، و قوانین نشات گرفته از دین را در طرف دیگر بررسی و مرور کند. رسانه دولتی انگلیس شالوده ای از "حقیقت" و "واقعیت" را در هم می تند و معجونی تحویل مخاطب می دهد که نه به طور کامل بیان "واقعیات" است و نه به طور کامل بیان "حقیقت"، و دقیقا به همین دلیل است که مخاطب چنین مطلبی به هیچ نتیجه ی درست و کاملی دست نمی یابد. آن چه لازم است وجود امکان مقایسه است و اگر دو مقوله ی نا متجانس با هم بیان گردند دیگر این امکان وجود نخواهد داشت و جز سر در گم کردن خواننده حاصلی نخواهد بود؛ لذا ضروریست هم نوع بودن موارد مورد بررسی و ثبات رویه در نوشتار رعایت شوند.

اما چرا بی بی سی گاهی به "واقعیت" پرداخته و گاه به "حقیقت" ؟ این بسیار ساده انگارانه است اگر نویسنده ی سایت رسمی وزارت امور خارجه ی انگلیس را تا این اندازه ناشی بدانیم که موضوعی بدین سادگی را در "نوشتن" رعایت نکرده باشد؛ قطعا تعمدی وجود دارد و هدفی دنبال می شود.

به عنوان مثال وقتی از یک دین و مذهب خاصی صحبت می کنیم، دستورات و فرامین آن مذهب ممکن است با رفتار پیروان آن دین و مذهب در برخی موارد با هم متفاوت باشند؛ ممکن است شخصی که خود را پیرو آن مذهب می نامد به هر دلیلی – مانند عدم پایبندی به فرامین و دستورات دینش – مطابق دستورات دین و مذهبش عمل نکند؛ و رفتار چنین شخصی هرگز معرف دینش نخواهد بود، یا حداقل به طور کامل معرف دینی که خود را پیرو آن معرفی می کند نخواهد بود، زیرا زمینه هایی وجود دارند که دینش دستوری داده، ولی آن شخص دقیقا اجرا نکرده؛ در چنین موردی می توان گفت "حقیقت" آن دین، با " واقعیت" رفتاری پیروان آن دین متفاوت است. اگر قرار است در مورد آن دین صحبت کنیم باید صرفا به دستورات آن دین ( و نه رفتار پیروانش ) نگاه کرده و بررسی انجام دهیم؛ و اگر قرار است در مورد رفتار پیروان آن دین تحقیق شود، نباید تمام رفتار پیروان آن دین را به پای دستورات آن دین بنویسیم زیرا ممکن است هرگز آن دین چنان دستوری صادر نکرده باشد. حال آن دین هر چه می خواهد باشد و پیروان آن هر که.

اما چنین رویکردی از بی بی سی فارسی در کجا مشاهده می شود؟ در جایی که بی بی سی فارسی در مطلب فوق الذکر و تحت عنوان " بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه، اوج یا حضیض؟ " ابتدا در مورد کلیسا ( و نه دین مسیحیت ) سخن می گوید و رفتار قرون وسطایی و خشونت بار کلیسا را به پای دین "مسیحیت" می نویسد؛ یا این طور به خواننده القا می کند که عامل خشونت در قرون وسطا "دین مسیحیت" بوده. البته وقایع تاریخی که بی بی سی فارسی در مورد آن سخن می گوید ممکن است تا حدودی "واقعیت" داشته باشند، اما هرگز "حقیقت" دین مسیحیت مانند رفتار اشتباه آن کسانی نیست که از نام این دین سوء استفاده کرده و تحت پوشش دین، بی گناهانی را کشتند و شکنجه کردند؛ قطعا دینی که پیام آور آن "عیسی بن مریم" است هرگز دستور به قتل بی گناه نخواهد داد؛ و اگر این اتفاق نا گوار در تاریخ رخ داده ربطی به دین "مسیحیت" و "عیسی مسیح" ندارد. هرگز نباید این دو با هم ادغام شوند.

در مطلب یاد شده، همان روندی که بی بی سی فارسی برای مسیحیت در نظر گرفته و مثال هایی آورده، در مورد اسلام نیز ادامه می دهد؛ بی بی سی فارسی با اشاره به برخی سوء استفاده هایی که از نام اسلام شده، با مثال آوردن از دست ساخته های غرب مانند "داعش" در صدد وهن به "دین اسلام" بر آمده است. یعنی ضد رفتارهای تروریست هایی همچون "داعش" را ( که نام اسلام را دستاویزی خود کرده اند و یکی از اهدافشان بدنام سازی دین اسلام است و برای حفظ ظاهر پرچم هایی با نام خدا و پیامبر اسلام دست گرفته اند) به پای "دین اسلام" می نویسد. اصلا به طور کلی از زمانی که آمریکا و غرب، گروه هایی همچون "طالبان" را با هدف بد نام سازی "دین اسلام" ایجاد و پشتیبانی کرده ( و هنوز هم پشتیبانی می کند) همین سناریو دنبال می شود؛ به این صورت که گروهکی از افراد و اقشار پایین دست و آسیب دیده ی جامعه را با پول و وعده تطمیع کرده و در مقابل از آن ها جنایت می خواهد، از طرفی نامی بر گرفته از اسلام را با خود یدک می کشند اما دقیقا دستور غرب را اجرا می کنند؛ به این طریق کسانی که دورادور نامی از اسلام را شنیده اند، با چنین برنامه هایی تصویر ذهنیشان و تصوراتشان از "دین اسلام" خراب می شود؛ و این دقیقا همان هدف غرب است.

اثبات این ادعا که غرب به دنبال تخریب چهره ی "دین اسلام" است چندان هم دشوار نیست؛ مثالی که در بالا از آن یاد شد و همچنین فیلم هایی که در هالیوود با چنین اهدافی تولید شده اند، بازی های رسانه های غربی با نام داعش و طالبان و نسبت دادن چنین گروه هایی به اسلام، نمونه هایی از این تحرکات است. اکنون هم که بی بی سی فارسی دقیقا همین هدف را دنبال می کند و برای بدنام ساختن نام اسلام بار ها و بار ها داعش و تحرکات غیر انسانی این گروه را به اسلام نسبت می دهد، حال این که "حقیقت دین اسلام" دین سلامتی و خوبی هاست.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در ادامه واکنش‌های متناقض خود، با هم از تروریستی خواندن انفجار اخیر در چابهار خودداری می‌کند.

5 روز قبل