847

شرم؛ شما برای حفظ آبرو تا کجا پیش می‌روید؟ نظرات شما؟

هم رسانی

   شرم؛ شما برای حفظ آبرو تا کجا پیش می‌روید؟

تلویزیون بی بی سی فارسی برای برنامه زنده ی خود موضوعی مرتبط با "شرم و حفظ آبرو" انتخاب کرده است. برنامه ای که با مضمون "حیا" تهیه شده و البته بیشتر به بررسی عوامل و دلایل اخاذی باجگیران در قبال حفظ و عدم انتشار تصاویر خصوصی افراد پرداخته.
از جمله مواردی که بی بی سی محور مطالب خود در معرفی برنامه قرار داده مباحث به تهدید و سوءاستفاده از افراد مربوط می شود و "کاستن از حساسیت در خصوص حیا" را به عنوان یکی از راه حل های کاستن از تبعات اخاذی برشمرده است.

به نظر شما چرا مردم به هر حال از افشای برخی موارد حذر دارند؟ آیا برداشتن تمام بایدها و نبایدها را درست می دانید؟ چرا اغلب مردم تمایلی به افشای مسائل خصوصی خود ندارند؟ اثرات "عدم تمایل به افشای مسائل خصوصی" در جامعه مثبت است؟

معمولا بخش عمده ی مسئله ی "آزادی" در غرب رابطه ی مستقیمی پیدا می کند با "کاستن از حجاب"؛ و از همین منظر در بی بی سی فارسی نیز برنامه های گوناگونی با تم چنین مضمون هایی روی آنتن می رود. آنچه در جوامع اسلامی از آن به عنوان "حجاب" یاد می شود، نیز ارتباط مستقیمی با "آزادی" دارد؛ و بخش عمده ی تفاوت ها میان عملکرد جوامع در مواجهه با این مسئله، به تفسیر مفهوم "آزادی" نهفته باز می گردد. به عنوان مثال در برخی کشورهای غربی "آزادی" در مسئله ی حجاب و پوشش باز می گردد به "آزاد بودن در انتخاب نوع پوشش بدون هیچ قید و شرط و قانون"؛ در حالی که "آزادی" در جوامع اسلامی اغلب باز می گردد به "حضور آزادانه افراد در جامعه بدون این که بی حجابی ها و بی قانونی ها منجر به منزوی شدنشان گردد" . برخی کارشناسان بر این باوراند که حجاب در جوامع اسلامی مانع بزرگی در مقابل استعمار است و از همین رو برخی کشورهای استعمارگر برای دستیابی به اهداف استعمارگرانه خود در سدد ترویج بی حجابی هستند.

ریشه‌ها و عوامل شرم ناشی از انتشار تصاویر خصوصی چیست؟ فکر می‌کنید اصولا احساس شرم ناشی از افشای مسائل خصوصی به چه عواملی باز می‌گردد؟

شما می توانید از طریق همین صفحه نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل