883

بی‌بی‌سی به دنبال متهم کردن سپاه در برهم خوردن برجام

2 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی به دنبال متهم کردن سپاه در برهم خوردن برجام

اخیرا بی‌بی‌سی فارسی در یادداشتی تحت عنوان "هدف سپاه از تحرکاتش در خلیج فارس چیست؟" به قلم "لطف الله قره چه داغی" به حضور پررنگ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آب های خلیج فارس می پردازد.
در نگاه اولیه به این یادداشت گمان این می بریم که بی‌بی‌سی صرفا در این مطلب به دنبال محکوم کردن سپاه به جهت مرزبانی از مرزهای آبی ایران است. که البته در بخش اول این یادداشت دقیقا نگاه فوق وجود دارد یعنی بی‌بی‌سی در کمال وق