ایران اینترنشنال
891

بی‌بی‌سی زنان را به عقیم شدن دعوت می کند

2 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی زنان را به عقیم شدن دعوت می کند

چند روز از شروع کار در صفحه ی ویژه ی "صد زن" در سایت بی‌بی‌سی فارسی می گذرد. حالا با اندکی بررسی در می یابیم که این صفحه اختصاص به زنان بی قید و بند دارد.
بی‌بی‌سی ادعا کرده بود که در این صفحه ی ویزه قرار است به شخصیت های مفید و تاثیرگذار زن بپردازد اما آنچه که ظاهرا مشاهده می شود چیزی جز ترویج بی بند و باری و نوعی بی قیدی و راحت طلبی در بین بانوان نیست.
برای مثال می توان به مطالبی که در مورد سقط بی دلیل جنین و روابط باز و نامشروع زنان و هم جنس بازی در میان زنان و عدم تمایل بهازدواج و عدم تمایل به فرزندآوری اشاره کرد.
پس به راستی تعریف بی‌بی‌سی از جنس زن چیست؟ موجودی که تنها در پی برطرف سازی امیال شیطانی باشد و از غریزه ی مادری بی بهره باشد؟
در این صفحه ی ویژه بی‌بی‌سی می کوشد تا مادر شدن را امری کاملا احساسی و غیر منطقی جلوه دهد.
در مطلب اخیرش بی‌بی‌سی از قول زنی که نمی خواهد مادر شود نوشته است:
"من روش های پیشگیری از بارداری بازگشت پذیر را نمی خواهم. یک عمل جراحی بسیار ساده و ده دقیقه ای می تواند مشکل من را حل کند."
در این مطلب بی‌بی‌سی کوشیده است تا مسئله ی "مادر شدن" را غیر منطقی و حتی دست و پاگیر جلوه دهد و برای این هدف شوم خود به سراغ زنانی می رود که توانایی مادر شدن خود را با دست خود از بین می برند چون تنها حوصله ی تربیت فرزند ندارند و فرزند را فردی مزاحم برای شغل و تفریحات خود می دانند.
سوال اینجاست:
به رهستی بی‌بی‌سی فارسی در پی ارائه ی چه نوع الگویی برای زنان مخاطب خود است؟
آیا بی‌بی‌سی انتظار دارد که تمام فطرت پاک زنانه را از او بگیرد و او را تبدیل به یک موجود تک بعدی کند که تنها به خودش و امیالش می اندیشد؟
متاسفانه پاسخ مثبت است. این رسانه ی مزدبگیر انگلیس این روزها بیش از گذشته و به صورت کاملا متمرکز سعی در تخریب ماهیت زن و زنانگی دارد.
بی‌بی‌سی در پی ان است تا هرآنچه مایه ی ارتقا و رشد زن . زنانگی اوست از بین ببرد از جمله تمایل او به ازدواج و تشکیل خانواده و سوق دادن او به سمت روابط نامشروع و از بین بردن هرآنچه زن را در خانواده پایبند می کند مانند مقوله ی مادری. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

در تازه ترین قسمت پخش شده برنامه پرگار، دومین قسمت برنامه ای در خصوص مناظره های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با دعوت از عبدالکریم سروش و فرخ نگهدار بر روی آنتن شبکه ماهواره ای بی‌بی‌سی فارسی رفت.

14 روز قبل