910

تروريست ميانه رو در سوريه نداريم

یک سال قبل

هم رسانی

   00:54

مهمان بي بي سي فارسي آب پاكي را روي دست شبكه ريخت!
مهمان بی بی سی فارسی و مهر تایید بر شایعات علیه غرب!
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

بی‌بی‌سی فارسی به طوری معنادار برای همجنس‌بازان به تبلیغات می‌پردازد.

2 روز قبل