928

بی‌بی‌سی و حمایت‌هایش از رهبران جنبش سبز

هم رسانی

   تصویری از سران فتنه 1388

اخیراً بی‌بی‌سی فارسی که در سال 88 با بودجه ویژه دولت انگلیس تمام توان خود را در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته بود در آستانه سالروز شکست فتنه، در 9 دی 88 در یادداشتی مفصل تحت عنوان "چرا راست افراطی از اعدام محکومان می‌گوید؟" به حمایت از رهبران فتنه پرداخته است.
بی‌بی‌سی از همان ابتدای یادداشت از ادبیات ویژه خود استفاده می‌کند و راهپیمایی مردمی روز 9 دی 88 را که عاملی بر پایان 8 ماه فتنه، فتنه گران بود را راهپیمایی "حکومتی" می‌خواند. سپس بی‌بی‌سی در ادامه از جریان به‌اصطلاح خود "راست افراطی" شروع به انتقاد می‌کند و از اینکه برخی از فقها و ائمه جمعه و... خواهان اعدام سران فتنه هستند ابراز نگرانی می‌کند و این مواضع را از پیش طراحی‌شده می‌داند و این‌گونه می‌نویسد: "این مواضع، آشکارا نشان از انجام‌وظیفه در قبال رأس هرم نظام سیاسی و نیز ادای تکلیف و پیگیری تحقق پروژه طراحی‌شده توسط «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور» است." این ادعا از سوی بی‌بی‌سی در حالی مطرح می‌شود که در همان راهپیمایی 9 دی که بی‌بی‌سی چشم دیدن آن را ندارد میلیون‌ها نفر ایرانی یک‌صدا خواهان اعدام آن‌ها شدند.
بی‌بی‌سی در ادامه حمایت‌هایش را از جریان فتنه با ادعایی جالب ادامه می‌دهد و کسانی را که از آن‌ها به نام راست افراطی یاد می‌کند ضد دموکراسی می‌خواند و این‌گونه می‌نگارد: " با اطمینان می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل، به خاستگاه و مبانی اندیشه سیاسی راست افراطی بازمی‌گردد. آنجایی که نه‌تنها لوازم و استانداردهای دموکراسی، به‌ویژه آزادی منتقدان و مخالفان و مطبوعات و عقاید مورداحترام نیست بلکه سرکوب دگراندیشان و مخالفان و نیز تحقق زمامداری برمبنای خودکامگی و اقتدارگرایی و تکوین حکومتی ایدئولوژیک مفروض است." این ادعا هم در حالی از سوی بی‌بی‌سی مطرح می‌شود که این شبکه و همراهانش در داخل خود اولین اصول دموکراسی و جمهوریت را به‌راحتی زیر پا گذاشتند و درحالی‌که فردی از سوی مردم انتخاب‌شده بود آن را نادیده گرفته و کشور را به آشوب کشاندند.
همچنین این شبکه که تابع دولت انگلیس بوده در حالی سنگ دموکراسی را به سینه می‌زند که یکی از ضعیف‌ترین دموکراسی‌ها در این کشور در جریان است و شخص ملکه در آن کشور تقریباً تمام امور را در اختیار داشته.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

2 سال قبل