اقتصاد

تداوم دروغ پردازی‌ بی‌بی‌سی در قبال اعتراض‌ صنفی کارگران نیشکر هفت تپه

تداوم دروغ پردازی‌ بی‌بی‌سی در قبال اعتراض‌ صنفی کارگران نیشکر هفت تپه

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی همچنان به فعالیت خود برای بهره‌برداری جهت‌دار از اعتراضات صنفی کارکران نیشکر هفت تپه ادامه می‌دهد.