اقتصاد

FATF بهانه بی‌بی‌سی برای تفرقه‌افکنی در ایران

FATF بهانه بی‌بی‌سی برای تفرقه‌افکنی در ایران

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در واکنش به تصویب لایحه معروف به FATF در مجلس ایران، از آن به عنوان بهانه‌ای جدید برای تفرقه‌افکنی در کشورمان استفاده کرده است.