افغانستان

گزارش بی‌بی‌سی از انفجاری به سود غرب

گزارش بی‌بی‌سی از انفجاری به سود غرب

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی به انفجار تروریستی در گردهم‌آیی بین دولت افغانستان و طالبان پرداخته است.