افغانستان

از کاهش محکومیت تا تبرئه کامل برای جنایت در افغانستان

از کاهش محکومیت تا تبرئه کامل برای جنایت در افغانستان

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی به کاهش محکومیت گروهبان انگلیسی در پی قتل عضو زخمی طالبان در افغانستان پرداخته است، در حالی که جنایت‌های بزرگ تر علیه غیرنظامیان افغان با سکوت و تبرئه آن‌ها همراه بوده است.

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در چندین گزارش به موضوع احتمال شنود تلفن‌های دونالد ترامپ، توسط دولت قبلی آمریکا پرداخته است، در حالی که جاسوسی‌های ایالات متحده از کل دنیا با سکوت همراه بوده است.

9 روز قبل

گزارش و تحلیل