افغانستان

امنیتی که غرب به افغانستان هدیه داد!

امنیتی که غرب به افغانستان هدیه داد!

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی از امنیت پایین کشور افغانستان در این روزها خبر داده است.

مهمترین خبرها

گزارش شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی از رقص شمشیر مشترک رؤسای دولت آمریکا و حکومت آل سعود، یادآوری شادی آن‌ها پس از قتل‌های مشترک در نقاط مختلف جهان است.

2 روز قبل

گزارش و تحلیل