افغانستان

گزارش بی‌بی‌سی از مردمی که همچنان قربانی می‌شوند!

گزارش بی‌بی‌سی از مردمی که همچنان قربانی می‌شوند!

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی از ادامه قربانی شدن مردم افغانستان در اثر عملکرد مین‌های کاشته شده در این کشور خبر داده است.