افغانستان

گزارش بی‌بی‌سی از مردمی که همچنان قربانی می‌شوند!

گزارش بی‌بی‌سی از مردمی که همچنان قربانی می‌شوند!

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی از ادامه قربانی شدن مردم افغانستان در اثر عملکرد مین‌های کاشته شده در این کشور خبر داده است.

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی با پرداختن به خبر حمله یک ناشناس به اقامتگاه سفیر ایران در اتریش، از این بهانه برای اسلام ستیزی استفاده کرده است.

5 ساعت قبل

گزارش و تحلیل