افغانستان

جنگ افروزی آمریکا در افغانستان با استفاده از "مادر بمب‌ها"

جنگ افروزی آمریکا در افغانستان با استفاده از "مادر بمب‌ها"

در پی استفاده آمریکا از بزرگ‌ترین بمب غیراتمی دنیا در افغانستان، شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی با انتشار گزارشی به توجیه آن پرداخته است.

مهمترین خبرها

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی که به تازگی بر روی وب سایت خود منتشر کرده است، از انتخاب نام "الله" برای یک کودک آمریکایی به عنوان نماد آزادی در این کشور خبر داده است.

4 روز قبل

گزارش و تحلیل