افغانستان

بی‌بی‌سی؛ چهار میلیون کودک در افغانستان به کمک نیاز دارند

بی‌بی‌سی؛ چهار میلیون کودک در افغانستان به کمک نیاز دارند

به گزارش بی‌بی‌سی، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرده که چهار میلیون کودک در افغانستان به کمک نیاز دارند و درمیان این کودکان، ۵۰۰ هزار نفر به کمک فوری نیاز دارند.