هنر

تیغ سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی روی گردن موسیقی ایرانی

تیغ سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی روی گردن موسیقی ایرانی

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در برنامه‌ای ویژه به بهانه گفتگو با یک فعال عرصه موسیقی، تاریخ و سابقه موسیقی در ایران را هدف سیاه‌نمایی خود قرار داده است.

مهمترین خبرها

رشد 6 برابری جرایم متعصبانه علیه مسلمانان در انگلستان در ادامه جواسلام هراسی در انگلستان و علی رغم سانسور بی‌بی‌سی فارسی رسانه های انگلیسی گزارش دادند که جرائم متعصبانه علیه مسلمانان در این کشور بعد از وقوع حمله تروریستی نیوزیلند – که در آن ۵۰ نمازگزار کشته و بیش از ۳۰ تن دیگر مجروح شدند – ۶ برابر افزایش یافته است.

11 روز قبل

گزارش و تحلیل