ایران

رد ادعاهای تفرقه افکنانه بی‌بی‌سی فارسی در خصوص نماز عید فطر اهل سنت

رد ادعاهای تفرقه افکنانه بی‌بی‌سی فارسی در خصوص نماز عید فطر اهل سنت

علی رغم دروغ پردازی های رسانه هایی مانند بی‌بی‌سی فارسی به نقل از برخی منابع بی نام و نشان و تفرقه افکن در خصوص عدم برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در تهران، عیسی فرهادی، فرماندار تهران از برگزاری "بدون حاشیه" نماز عید فطر توسط اهل سنت در شش نقطه تهران خبر داده است.

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

28 روز قبل

گزارش و تحلیل