ایران

بی‌بی‌سی و نمایش آشفته از جریان اصول گرایی

بی‌بی‌سی و نمایش آشفته از جریان اصول گرایی

بی‌بی‌سی فارسی که این روزهای پس از انتخابات خود را فاتح انتخابات می داند به دنبال تحمیل تحلیل های خود به مخاطبانش می باشد. تحلیل هایی درباره علل اصلی شکست اصول گرایان و پیروزی اصلاح طلبان و همچنین تحلیل هایی در خصوص فاصله گرفتن مردم از نظام و...

مهمترین خبرها

گزارش شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی از رقص شمشیر مشترک رؤسای دولت آمریکا و حکومت آل سعود، یادآوری شادی آن‌ها پس از قتل‌های مشترک در نقاط مختلف جهان است.

2 روز قبل

گزارش و تحلیل