ایران

ادعای خنده دار مسعود بهنود در دیدبان

ادعای خنده دار مسعود بهنود در دیدبان

برنامه دیدبان بی‌بی‌سی فارسی این هفته نیز با اجرای مسعود بهنود و مریم افشنگ بر روی آنتن رفت. مسعود بهنود و افشنگ به تحلیل اتفاقات اخیر ایران به سبک سیاست های انگلیسی پرداختند.