ایران

تکذیب شایعه بی‌بی‌سی در خصوص اعدام برخی متهمان حادثه تروریستی اهواز

تکذیب شایعه بی‌بی‌سی در خصوص اعدام برخی متهمان حادثه تروریستی اهواز

بی‌بی‌سی در حالی به بازتاب خبر اعدام برخی عناصر حمله تروریستی اهواز می‌پردازد که منابع رسمی ایران این موضوع را تکذیب می‌کنند.