ایران

پروتکل هایی که درایران از منظر بی‌بی‌سی بد اما در سایر کشور ها خوب است!

پروتکل هایی که درایران از منظر بی‌بی‌سی بد اما در سایر کشور ها خوب است!

پروتکل یعنی عقد یک قرارداد رسمی یعنی یک نوع از توافق و این مساله در تمام کشورهای دنیا به ویژه در سیستم های دولتی متداول می باشد.

مهمترین خبرها

در شرایطی شایعه مسدود شدن اموال کارکنان بی‌بی‌سی فارسی در ایران توسط رسانه‌های غربی، ضد ایرانی و به نقل از آن‌ها در برخی رسانه‌های داخلی فراگیر شده است که واقعیت "هیاهویی برای هیچ" را نشان می‌دهد.

4 روز قبل

گزارش و تحلیل