ایران

حمایت بی‌بی‌سی از کانال‌های تلگرامی مروج فحشا در میان دانش‌آموزان ایرانی

حمایت بی‌بی‌سی از کانال‌های تلگرامی مروج فحشا در میان دانش‌آموزان ایرانی

کانال‌های تلگرامی مروّج فساد در ایران همچنان تحت حمایت بی‌بی‌سی فارسی فعالیت می‌کنند.