ایران

گزارشی از یک بازی دروغ!

گزارشی از یک بازی دروغ!

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی به بررسی پاس کاری پرونده برجام بین کاخ سفید و کنگره آمریکا پرداخته است.