ایران

نارضایتی بی‌بی‌سی از محاکمه فریدون

نارضایتی بی‌بی‌سی از محاکمه فریدون

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در پی بازداشت حسین فریدون، برادر رئیس جمهور کشورمان، با انتشار گزارشی به نوعی نارضایتی خود از این اقدام را ابراز کرده است.