ورزش

ادامه عقده گشایی های بی‌بی‌سی به بهانه شکست تیم فوتبال ایران

ادامه عقده گشایی های بی‌بی‌سی به بهانه شکست تیم فوتبال ایران

بی‌بی‌سی فارسی از همان بدو تأسیس تلویزیون ماهواره ای خود تلاش داشته است تا با توسل به الگوهای پیچیده اطلاع رسانی از هر شیوه ای برای فریب افکار عمومی و پیگیری اهداف اتاق فکر گردانندگان خود بهره گیرد.

مهمترین خبرها

رشد 6 برابری جرایم متعصبانه علیه مسلمانان در انگلستان در ادامه جواسلام هراسی در انگلستان و علی رغم سانسور بی‌بی‌سی فارسی رسانه های انگلیسی گزارش دادند که جرائم متعصبانه علیه مسلمانان در این کشور بعد از وقوع حمله تروریستی نیوزیلند – که در آن ۵۰ نمازگزار کشته و بیش از ۳۰ تن دیگر مجروح شدند – ۶ برابر افزایش یافته است.

11 روز قبل

گزارش و تحلیل