جهان

آیا بی‌بی‌سی در پرونده خاشقچی فریب خورد؟!

آیا بی‌بی‌سی در پرونده خاشقچی فریب خورد؟!

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در واکنش به پذیرش قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقر عربستانی توسط حکومت آل سعود، خیلی سطحی از کنار آن عبور کرده و ادعای مقامات سعودی در این باره را می‌پذیرد.