جهان

یاوه گویی "تیلرسون" و سکوت معنا دار بی‌بی‌سی

یاوه گویی "تیلرسون" و سکوت معنا دار بی‌بی‌سی

"رکس تیلرسون" وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد سیاست دولت ترامپ در قبال ایران در حال تکوین است اما دولت واشنگتن در پی مقابله با استیلا و هژمونی منطقه ای ایران و نیز حمایت از انتقال مسالمت آمیز رژیم در این کشور است.