جهان

خبر دروغ بی‌بی‌سی در خصوص اعدام یکی از مقامات کره شمالی

خبر دروغ بی‌بی‌سی در خصوص اعدام یکی از مقامات کره شمالی

درباره اعدام شماری از مقام‌های کره‌شمالی به دست حکومت این کشور به تلافی شکست در نشست دوم «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا که برای اولین بار از یک روزنامه متعلق به «مهاجران» کره شمالی به همسایه جنوبی منتشر شد، مانند برق و باد در رسانه‌های غربی چون بی‌بی‌سی انعکاس پیدا کرد اما حداقل ثابت شده است یکی از آنها زنده است.

مهمترین خبرها

به دنبال سکوت 8 ماه رسانه های غربی چون بی بی سی و تمامی مدعیان دروغین حقوق بشر، دو هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاهی ایران با تشکیل کمپین حمایت از مسعود سلیمانی و جمع آوری امضا الکترونیک ، خواهان آزادی این دانشمند مشهورسلول های بنیادی کشور با حمایت وزارت خارجه، علوم و بهداشت کشور شدند.

28 روز قبل

گزارش و تحلیل