جهان

مسمومیت جاسوس دوجانبه و اعتراف بی‌بی‌سی به جنگ لفظی در داخل هرم قدرت انگلیس

مسمومیت جاسوس دوجانبه و اعتراف بی‌بی‌سی به جنگ لفظی در داخل هرم قدرت انگلیس

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی از اختلافات داخلی در انگلیس بر سر موضوع مسمومیت جاسوس دوجانبه روس خبر داده است.