جهان

علی رغم ادعاهای آمریکا و بی بی سی فارسی چین همچنان مشتری نفت ایران

علی رغم ادعاهای آمریکا و بی بی سی فارسی چین همچنان مشتری نفت ایران

برخلاف ادعاهای ادعاهای کاخ سفید و رسانه های غربی و ضدایرانی چون بی بی سی فارسی، براساس تحقیقات انجام شده توسط سه شرکت آماری، چین حتی در ماه جولای تنها با گذشت دو ماه از پایان معافیت تحریمی ارائه شده از سوی آمریکا همچنان به واردات نفت ایران ادامه داده است.