جهان

برجسته‌سازی خبر گریختن وزیر اطلاع‌رسانی انصارالله به عربستان

برجسته‌سازی خبر گریختن وزیر اطلاع‌رسانی انصارالله به عربستان

در پی انتشار خبر فرار یک مقام یمنی به عربستان، شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی به شکلی ویژه به این موضوع پرداخته است.