جهان

همراهی تازه بی‌بی‌سی با آمریکا و انگلیس؛

جعلی خواندن حمله شیمیایی اخیر توریست‌ها در سوریه

جعلی خواندن حمله شیمیایی اخیر توریست‌ها در سوریه

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی، همراه با غرب، به دنبال پنهان‌سازی حمله شیمیایی تروریست‌ها در حلب سوریه گام برمی‌دارد.