جهان

سانسور هشدار درباره افزایش تهدیدات امنیتی در انگلیس

سانسور هشدار درباره افزایش تهدیدات امنیتی در انگلیس

علیرغم هشدارهای شدید در مورد افزایش تهدیدات امنیتی در انگلیس، بی‌بی‌سی همچنان به دنبال سانسور این موضوعات است.