جهان

نارضایتی بی‌بی‌سی از اقدام اتحادیه اروپا علیه رژیم سعودی

نارضایتی بی‌بی‌سی از اقدام اتحادیه اروپا علیه رژیم سعودی

به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، کمیسیون اروپا با وجود فشارهای قبلی، عربستان سعودی را به فهرست کشورهایی اضافه کرده است که از نظر این اتحادیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضعیف عمل می‌کنند.