جهان

چه شد "فرناز قاضی زاده" از "دیدبان" رفت و چه شد که برگشت؟

چه شد "فرناز قاضی زاده" از "دیدبان" رفت و چه شد که برگشت؟

یکی از اتفاقاتی که پس از روی کار آمدن رزیتا لطفی در بی‌بی‌سی روی داد آغاز موج برخی از تغییرات در این شبکه بود. تغییراتی که بیش از پیش نشان دهنده باندی اداره شدن این شبکه بود و یکی از تغییراتی که چندی پیش در این شبکه اتفاق افتاد برکناری "فرناز قاضی زاده" مجری برنامه دیدبان بود.