1145

بی‌بی‌سی و زیر سئوال بردن توان نظامی ایران

5 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی و زیر سئوال بردن توان نظامی ایران

اخیرا تانک پیشرفته بومی کشور، به نام کرار با حضور وزیر دفاع رونمایی و خط تولید انبوه آن افتتاح شد. به گفته سردار دهقان تانک کرار قابليت شليك موشك و هدايت ليزري بسيار دقيق آن و امكان شليك توسط توپچي و فرمانده از دو سايت موازي را دارا می باشد.

اين تانك داراي سامانه اتوماسيون تيربار براي شليك از داخل دهليز جنگي در شرایط مختلف مي‌باشد و در حوزه تحرك، تانك كرار داراي توانمندي عبور از مناطق ذوعارضه، گودال، رودخانه و حركت در زير آب را داشته و مجهز به سامانه ناوبري ونمايش آن براي راننده تانك مي باشد.


ارتقاء پلتفرم های زرهی و خصوصا تانک ها و به روزرسانی آنها یکی از امور مرسوم در ارتش های بزرگ و مقتدر دنیا به حساب می آید چراکه در بسیاری از اوقات می توان با به کار گرفتن فناوری های پیشرفته و به روز پلتفرم های قدیمی را به سطح قابل قبولی از آمادگی رزمی رساند. با همین روند بود که کرار نیز به عنوان نخستین تانک پیشرفته بومی کشور که در سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است، در روز یکشنبه رونمایی و به طور هم زمان خط تولید انبوه آن در صنایع زرهی بنی‌هاشم دورود افتتاح شد.

در حالی که این خبر اقتدار آمیز صنایع دفاعی کشور به صورت مثبت در بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی منتشر شد. بی‌بی‌سی فارسی در خبری که از این سعی کرد توانایی های ایران را در تولید انبوه این نوع تانک زیر سئوال ببرد. بی‌بی‌سی علاوه بر زیر سئوال بردن تواید انبوه این تانک در بومی بودن آن هم تشکیک کرد. تا شاید بتواند اندکی از اقتدار نظامی و دفاعی ایران بکاهد. این رفتار و سیاست بی‌بی‌سی در بسیاری از دستاوردهای دیگر ایران مشاهده شده است و این شبکه را تبدیل کرده به شبکه که مسئول سانسور و زیر سئوال بردن این دستاوردها است.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل