1187

بی‌بی‌سی و به سخره گرفتن داوطلبان گمنام ریاست جمهوری

6 سال قبل

هم رسانی

   داوطلبان گمنام ریاست جمهوری

هر چهار سال یک بار و در موسم انتخابات ریاست جمهوری شماری از شهروندان عادی و غیر سیاسی که سابقه کار سیاسی و مدیریت اجرایی ندارند به وزارت کشور مراجعه و برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند.
درباره انگیزه این افراد که در همه ایام دیگر سال به زندگی عادی خود مشغول اند و بعضا حتی هیچ کسب و کاری هم ندارند چه رسد به فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اما کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می شوند دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و از جنبه های سیاسی، روان شناختی، آموزشی و جامعه شناختی قابل بررسی است.

با نگاه روان شناختی می توان احتمال داد و البته نمی توان برای همه یک حکم واحد صادر کرد که دوست دارند دیده شوند و از این فرصت رایگان بهره می برند. اتفاقا هر چه غیر متعارف تر باشند رسانه ها به آنها بیشتر توجه می کنند.

در این بین رسانه ای همجون بی‌بی‌سی فارسی که وابسته به یک حکومت غیر دموکراتیک و سلطنتی می باشد در گزارشی سعی کرد افراد گمنام ثبت نام کننده در عرصه انتخابات ایران را به سخره گرفته و در نهایت به سخره نظام بپردازد. بی‌بی‌سی فارسی در این گزارش هر چند که خود اعتراف می کند که در هیچ کجای جهان چنین نیست که افراد عادی بتوانند در انتخابات ثبت نام کرده و شانس خود را بیازمایند. اما باز هم به سخره این افراد پرداخته و انتخابات ایران را یک انتخابات فرمایشی معرفی می کند. این در حالی است که هر چند که شاید حضور این گمنام ها در انتخابات ویترین زیبایی برای انتخابات نیست اما یک چیز را ثابت می کند و آن نمایش دموکراسی واقعی در ایران است. بله شاید به گفته بی‌بی‌سی در هیچ کجای جهان چنین اتفاق نمی افتد. اما باید به شبکه یاد آور شد که وجه تمایز انتخابات ما با این به ظاهر دموکراسی ها در یک چنین مفاهیمی می باشد.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل