1212

بی‌بی‌سی و حمایت آشکارش از اسرائیل

5 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی و حمایت آشکارش از اسرائیل

بی‌بی‌سی به تازگی در برنامه ی پرگار به حمایت آشکاری از صهیونیست ها پرداخت.در این برنامه بی‌بی‌سی فارسی می کوشد که به بهانه ی بررسی عنوان "یهودی ستیزی" که برای این برنامه انتخاب کرده است به طور غیر مستقیم به حمایت از اسرائیل بپردازد.
در مقدمه مجری می کوشد تا با تاریخچه ی ستیز با یهودیان، بحث را اینگونه جلوه دهد که یهودیان همیشه مظلوم بوده اند و میشه بی دلیل مورد اتهام و قضاوت های نا به جا واقع شده اند.

به طور آشکاری در ادامه ی بحث یکی از مهمانان واژه ی اتهام را برای خونریزی برخی یهودیان به کار برد. به نظر می رسد که با یک مقدمه و شروع مغرضانه بی‌بی‌سی به طور متعصبانه ای از یهودیان صهیونیست دفاع می کند.

بعد از این بی‌بی‌سی به عبارت "اسرائیل ستیزی" پناه می برد تا به بهانه ی بحث در این مورد، دائما واژه ی "دولت " را برای رژیم غاصب صهیونیستی به کار برد و به نوعی به این فساد شیطانی مشروعیت ببخشد.

مهمانان این برنامه تاکید دارند که انتقاد از اسرائیل پسندیده است اما ستیز با او نه. چرا که رسانه ی انگلیس قصد دارد با یک بازی کلامی و به کار گیری هوشمندانه و زیرکانه ی کلمات، این جمله را در ذهن مخاطب حک کند که:"دولت اسرائیل هم مانند هزاران دولت دیگر در سطح جهان، می تواند نقد شود اما حذف نه."

این جمله را مخاطب به گونه ای می پذیرد و به گونه ای در ضمیر ناخودآگاهش ثبت و نهادینه می شود که بی‌بی‌سی واژه هایی را برای آن به کار می برد که برای یک دولت مشروع. پس در نتیجه یک مخاطب از قشر خاکستری جامعه که مطالعه ی خاصی از تاریخچه ی رژیم های غاصب ندارند، به خود می گویند :"شاید هم حق با این هاست این ها هم دولت دارند، قدرت دارند و حق دارند که باقی بمانند ." اینجاست که بی‌بی‌سی با به کار بردن دو واژه ی "دولت"،" انتقاد"و"سرزمین"،"کشور" برای رژیمی که کاملا زورگو و اشغالگر است، دام اصلی خود را در بستر ذهن مخاطب ساده اندیش خود گسترده است.
به نظر می رسد برنامه ی پرگار بیش از آنکه یک برنامه ی علمی و کلامی پیچیده ی دوساعته باشد، عموما یک مغالطه و سفسطه ی سرشار از واژه های فکر شده و برنامه ریزی شده است برای آمادگی ذهن مخاطب برای کاشت بذر مسموم افکاری که منافع ابرقدرت ها و زورگویان عالم را به دنبال دارد. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل