1285

شیرین عبادی و دوگانگی در برخورد با تروریست ها

5 سال قبل

هم رسانی

   شیرین عبادی

شیرین عبادی با انتشار بیانیه ای ادعا نموده است که حملات تروریستی دو هفته پیش داعش در ایران دستاویزی برای برخورد ایران با گروه ای قومی و نژادی ساکن در ایران است.
در این بیانیه، وی از محکوم کردن صریح عملیات تروریستی داعش در ایران که منجر به شهادت چندین تن از مردم بی گناه شد، پرهیز می کند و صرفاً اشاره ای مختصری به کشته شدن چند نفر در پی این حادثه تروریستی می-نماید !.

با این حال، وی از یک سو در خصوص برخورد با گروه های نژادی ساکن در ایران در پی این حادثه تروریستی، هشدار می دهد و از سوی دیگر ایران را به کوتاهی در برخورد با گروه های تروریستی جهت پیشگیری از بروز این عملیات تروریستی محکوم می کند!!. صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای شیرین عبادی در این بیانیه که به طور جدی خدشه پذیر هستند، آنچه که در این بیانیه بسیار جالب و در نوع خود کاملاً مضحک و خنده آور می باشد، این نکته است که چطور می توان از ایران بابت عدم پیشگیری از وقوع این حادثه تروریستی انتقاد کرد و در عین حال اقدام ایران پس از این حادثه تروریستی در برخورد با داعش را هم محکوم نمود!. اگرچه ایران همواره کشور پیشرو در مبارزه با داعش و سایر گروه های تروریستی در منطقه غرب آسیا بوده است، اما همواره بر رعایت حقوق غیرنظامیان و مردمان عادی در مبارزه با تروریسم تأکید داشته است.

شیرین عبادی در بیانیه خود با تحریف و قلب این واقعیت، سعی دارد اقدام قاطع ایران در برخورد با نیروهای تروریستی و به ویژه داعش را برخورد با قومیت های نژادی ایران قلمداد کند!. در این خصوص این سوال اصلی مطرح است که چرا شیرین عبادی به جای محکوم نمودن صریح عملیات داعش در ایران، با قلب واقعیت برخورد ایران با گروه های تروریستی در کشور، به افسانه سرایی برخورد ایران با گروه های نژادی می پردازد؟. آیا این نمونه از رفتار شیرین عبادی، مصداق واقعی تغییر جای مجرم و شاکی نیست؟.

آیا این بیانیه، بیشتر در راستای کمک و حمایت از تروریسم و به ویژه داعش تنظیم نگردیده است؟ تا کی قرار است شیرین عبادی به این رفتار دوگانه خود در خصوص حقوق بشر ادامه دهد. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل