1929

وقتی دُم بی‌بی‌سی فارسی شاهدش می‌شود!

4 سال قبل

هم رسانی

   تصویری از مصدق در دادگاهی پس از کودتای نظامی 28 مرداد 1332

شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی همچنان به طوری یکجانبه و ناقص به موضوع کودتای نظامی 28 مرداد 1332 در ایران می‌پردازد.

بی‌بی‌سی فارسی به عنوان یک شبکه سلطنتی انگلیسی، مزدور رسانه­ای غرب در خاورمیانه به حساب می­آید. این شبکه مزدور در کودتای 28 مرداد نقش مستقیم داشته است و در راستای کشور متبوعش اقدام کرده است. در چند دهه گذشته این شبکه سلطنتی انگلیسی نه تنها از نقش خود در کودتای 28 مرداد عذرخواهی نکرده است بلکه تلاش مذبوحانه­ای داشته است تا با دروغ­های متعدد خود، واقعیت و حقیقت را تحریف کند!!!.

در این خصوص کامبیز فتاحی کارمند بی‌بی‌سی در یادداشتی با عنوان «کودتای ۲۸ مرداد؛ 'صورت حساب ماجرا'» در وب سایت این شبکه با اذعان به این امر که آمریکا وانگلیس طراح این کودتا بوده­اند و بدون اشاره به نقش بی‌بی‌سی فارسی در کودتای 28 مرداد!!! براساس اسنادی ادعایی طراحان کودتا (آمریکا) و کودتاچیان (وابستگان دربار و شاه) علیه آیت الله کاشانی و بهبانی اتهاماتی را وارد کرده است؟!

آنچه که در این یادداشت واقعا مضحک می­باشد اسناد ادعایی کامبیز فتاحی است. برخی اسناد مربوط به سازمان سیا آمریکا ( طراح کودتا) و برخی دیگر دست نوشته های است که به اعتراف خود کامبیز فتاحی نگارنده آن مشخص نیست!

این ادعاهای شاذ و عجیب و غریب بی‌بی‌سی در حالی است که طراحان اصلی کودتا 28 مرداد آمریکا و انگلیس بوده اند که این شبکه فارسی زبان با اعلام رمز کودتا و حمایت رسانه ای از کودتاچیان در راستای منافع کشور انگلیس و به نفع شاه ایران در این کودتا شرکت داشته است تا نقش مزدوری خود را تمام و کمال انجام دهد.

بی‌بی‌سی فارسی بجای عذرخواهی در خصوص نقشش در کودتای 28 مرداد، به اسنادی جعلی روی آورده است تا افکار عمومی را منحرف کند. ظاهرا تنها مرجع تشخیص اصالت این اسناد دروغین  هم خود این شبکه است که یادآور این ضرب المثل فارسی است که میگوید «به روباه گفتند کو شاهدت گفت دمم».

این نوع تحریف وقایع تاریخی توسط بی‌بی‌سی فارسی همچنان نشان دهنده دروغین بودن شعار بیطرفی در این مجموعه رسانه‌ایست.  

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل