2213

چرا بی‌بی‌سی فارسی از مستند طراحی سوخته تلویزیون ایران خشمگین است؟

4 سال قبل

هم رسانی

   عصبانیت شدید بی‌بی‌سی از پخش مستند "طراحی سوخته"

به دنبال افشاگری های کم سابقه مستند "طراحی سوخته" رسانه ملی ایران در خصوص ارتباطات پنهان اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با گروه های چپ مارکسیستی و لیبرال خارج از کشور، شاهد عصبانیت شدید بی‌بی‌سی فارسی بودیم.
به دنبال افشاگری های کم سابقه مستند "طراحی سوخته" رسانه ملی ایران در خصوص ارتباطات پنهان اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با گروه های چپ مارکسیستی و لیبرال خارج از کشور و تلاش این دو در جهت هدایت اعتراضات صنفی کارگران نی شکر هفت تپه به سمت اهداف سیاسی براندازانه و پروزه اتهام زنانه شکنجه به وزارت اطلاعات ایران، شاهد عصبانیت تمام قد بی بی سی فارسی بودیم.

بی بی سی فارسی بلافاصله با حمله به مستند طراحی سوخته و اعتراف های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در این مستند تلاش کرد که این سخنان را "اعتراف گیری نمایشی تحت فشار" معرفی کند.. بی بی سی فارسی و به ویژه شبکه ماهواره ای این رسانه انگلیسی نزدیک به مخالفان غرب گرا و بهایی جمهوری اسلامی در ادامه مدعی شد که این مستند و اعتراف ها با واکنش منفی افکار عمومی ایرانیان مواجه شده است. البته بی بی سی فارسی به طور همزمان از اثرات اعتراف های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در میان بخش هایی از ایرانیان ابراز نگرانی کرد.

به دنبال بازداشت مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی اتاق فکر بی بی سی فارسی تلاش کرد تا این امر را به عنوان دلیلی در صحت اتهام های ادعا شده از سوی این دو عنصر مخالف حکومت ایران به مخاطبان معرفی کند! نگین شیرآقایی از خبرنگاران تندرو و بهایی بی بی سی فارسی که گفته می شود از طریق نیکی محجوب با سپیده قلیان و اسماعیل بخشی دارای ارتباط است، در گزارشی مدعی شد این اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بی گناه بوده و رژیم با پخش مستند طراحی سوخته به دنبال بدنام کردن معترضان مدنی و صنفی است.

او در ادامه مدعی تلاش حاکمیت برای پاک کردن صورت مسئله و ربط دادن معترضان به خارج از کشور است. نگین شیرآقایی همچنین درر گزارش دیگری به نقل از سپیده قلیان مدعی تلاش سه قوه جمهوری اسلامی برای کتمان شکنجه امثال اسماعیل بخشی شد. این شارلاتانیزم رسانه ای و دروغ پردازی ها در حالی بود که ادعای اسماعیل بخشی از سوی مجلس، رئیس دستگاه قضایی و دولت ایران مورد رسیدگی قرار گرفت و کذب بودن آن به اثبات رسیده بود.

در ادامه عملیات رسانه ای بی بی سی فارسی این رسانه مدعی شد که نهادهای امنیتی ایران به دنبال اقرار گرفتن به روابط نامشروع غیرواقعی علیه منتقدان و به¬ویزه سپیده قلیان هستند. نیکی محجوب که رابط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با بی بی سی فارسی بوده است ضمن حضور در تلویزیون فارسی بی بی سی فارسی اتهامات بی سند و مدرکی تازه ای را بر علیه دستگاه قضایی و امنیتی ایران مطرح کرد. نکته جالب آنکه نگین شرآقایی نیز در همین برنامه به عنوان مجری برنامه حاضر شد و مدعی می شود که پخش مستند طراحی سوخته باعث گآزار مردم ایران" شده است. در اخرین پازل از این طراحی پیچیده نیز این رسانه انگلیسی به مانند موارد مشابه مدعی فشار نهادهای امنیتی بر خانواده سپیده قلیان شد.

با کنارهم گذاردن تکه های پازل طراحی تازه اتاق فکر بی بی سی فارسی و به ویژه نقش پررنگ نیکی محجوب و نگین شرآقایی برای بی اعتبارسازی دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نشان دهنده عمق سناریوسازی جریان برانداز و مخالف رژیم ایران برای تحریک افکار عمومی ایرانیان است. این عملیات سنگین رسانه ای همچنین حکایت از موفقیت مستند طراحی سوخته رسانه ملی ایران در جهت بیدار کردن افکار عمومی و گرفتار شدن برخی عوامل وابسته به سرویس های جاسوسی بیگانه از جمله وابستگان به سرویس جاسوسی انگلستان توسط وزارت اطلاعات این کشور دارد. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل