583

اسراييل نازنين

6 سال قبل

هم رسانی

   03:31

همه ایرانی‌ها می‌دانند كه تحریم‌های ظالمانه عليه ملت ما موضوع جديد نيست.تحريم حقوق بشري، تحريم تروريسم و تحريم هسته‌ای هميشه از سوي دشمنان ايران وضع‌شده است. در اوج تحریم‌ها مسئولين كشور ما چند نكته مهم در رد اين روش می‌گفتند.
- تحريم كاري ظالمانه و غیرانسانی است.
- تحريم كردن ايران صدمه به همه مردم است و حتي شركاي ما ضربه می‌خورند .
- تحريم هدفمند كه از سوي امريكا بيان می‌شود معنا ندارد. چون همه اقتصاد ضربه می‌بیند و خشك و تر می‌سوزند.
- دوروبر ايران جنگ و ناامني است . ما وضع حقوق بشري بهتري نسبت به همه داريم.
- مبارزه جدي با قاچاقچيان مواد مخدر به خاطر شرايط خاص ايران و كشورهاي همسايه است.
- ما اگر هم‌مرز سوسيس بوديم درست. در اين شرايط ما بايد مرز قابل دفاع داشته باشيم و باکسانی كه دنبال براندازي و ناامني هستند برخورد کنیم.
- امريكا، ايران قدرتمند را دوست ندارد بنابراين تحریم‌ها شديد است.
- تحريم توان داخلي ايران را بيشتر می‌کند و ما خودكفا می‌شویم .
- با تحريم نمی‌توانند ايران را زمین‌گیر كنند و به قول خودشان باثبات نمايند.
اين استدلال‌ها و تحلیل‌های ايران هیچ‌وقت موردقبول غربی‌ها قرار نگرفت و تلاش براي افزايش تحریم‌ها هميشه در دستور كار بوده است و حتي رسانه‌های خارجي برخي موارد را مانند افزايش توان اقتصاد داخلي در صورت تحریم‌ها را مسخره می‌دانستند.
اما ناگهان همين استدلال‌ها منطقي شد البته براي صهیونیست‌ها!
چند وقت قبل برنامه پرگار بی‌بی‌سی فارسي نشستي پخش كرد درباره تحريم برخي كالاهاي اسراييلي كه توسط مدافعان حقوق فلسطيني در اروپا انجام پذيرفته است. اين تحریم‌ها چندان جدي نيست اما در نوع خود يك تحول متفاوت در حوزه حقوق بشر عليه اسراييل است.
بی‌بی‌سی فارسي در نشستي تلاش كرد نشان دهد كه اين تحریم‌ها تأثیری ندارد و حق اسراييل این‌گونه رفتاري سلبي نيست. كارشناسان بی‌بی‌سی همان استدلال‌هايي را به نفع اسراييل به كار می‌برند كه ايران سال‌هاست در دفاع از ملت خود گفته است اما هیچ‌گاه موردتوجه اين رسانه‌ها نبوده است. تحريم براي ما خوب است اما براي صهیونیست‌ها بد. اين اسراييل خيلي براي بی‌بی‌سی نازنين است.
با دقت به استدلال‌هاي بی‌بی‌سی فارسي گوش دهد كه چگونه تلاش می‌کند حق را به اسراييل بدهد. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل