717

چرا بی‌بی‌سی اصرار دارد ایران و عربستان را به یک اندازه مقصر جلوه دهد؟

6 سال قبل

هم رسانی

   تصویری از روابط ایران و عربستان

نگاهی به ادبیات مجریان و کارشناسان بی‌بی‌سی فارسی در تقابل بین ایران و عربستان نشان می‌دهد این رسانه در تلاش است تا توازنی دروغین بین ایران و عربستان برقرار کند، چه به لحاظ قدرت منطقه‌ای و چه به لحاظ تقصیر در این کشمکش. رمز این سیاست در این است که از یک‌سو عربستان شریک راهبردی انگلیس در منطقه بوده ولی از سوی دیگر چون افکار عمومی ایران علیه دولت عربستان است، بی‌بی‌سی نمی‌تواند رسماً مانند اسرائیل از آن دفاع کند.
در خبر موضوع نوبت شما در وب‌سایت بی‌بی‌سی چنین مطرح شد:
" تنش‌های سیاسی و لفظی میان ایران و عربستان در ماه‌های اخیر شدت گرفته است و مقام‌های دو کشور مسلمان با تعابیری یکدیگر را مورد خطاب قرار می‌دهند که در سال‌های پیش، به این صورت سابقه نداشت"
سپس برنامه نوبت شما چنین آغاز شد:
"روابط ایران و عربستان بخصوص در سه دهه اخیر پر بوده از دوره‌های پرتنش، تنشی که گاهی اوقات در قالب رقابت‌های سیاسی این دو قدرت اصلی منطقه خودش را نشان داده"
یا مجید خیام دار در گزارش خود بیان می‌کند:
" یک سال پس از مراسم خونین عید قربان منی عربستان که دران صدها زائر ایرانی و غیر ایرانی براثر ازدحام جمعیت کشته شدند تنش در روابط دو کشور بسیار شدید است"
یا در وب‌سایت بی‌بی‌سی در مقاله " بحران مدیریت 'نفرت مذهبی' در روابط ایران و عربستان" که به قلم "حسین باستانی" نگاشته شده است بیان می‌کند:
"حکومت‌های ایران و عربستان سعودی، در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی با یکدیگر درگیر هستند و این درگیری، در سال‌های اخیر و به‌ویژه تحت تأثیر رقابت‌های منطقه‌ای دو کشور، به نقطه اوج خود رسیده است"
یا "منصور فرهنگ" کارشناس برنامه 60 دقیقه چنین بیان می‌کند:
" با نهایت تأسف باوجوداینکه ازنظر منافع ملی یکدیگر اختلاف اساسی ندارند اختلاف این‌ها ایدئولوژیک دو رژیم استبدادی است که هر دو رژیم نیاز به دشمن و تقابل دارند"
یا در برنامه 60 دقیقه اخیراً باز مجری برنامه بیان کرد:
"دامنه تنش‌های ایران و عربستان تنها به رقابت‌های منطقه‌ای محدود نمانده و هردو کشور یکدیگر را به دخالت در امور داخلی و حمایت از گروه‌های مخالف سیاسی متهم می‌کنند در ماه‌های اخیر ایران ، عربستان سعودی را به حمایت از گروه جیش سازمان مجاهدین خلق و احزاب کرد ازجمله حزب دموکرات کردستان ایران متهم کرده و گفته عربستان قصد دارد با کمک این گروه‌ها ایران را ناآرام کند"
در تمام گزاره‌های بالا و گزاره‌های بی‌شمار دیگری می‌توان تلاش این رسانه را برای ایجاد موازنه‌ای دروغین در میزان تقصیر بین ایران و عربستان را مشاهده کرد.
اما رمز این سیاست بی‌بی‌سی فارسی را باید در رابطه ویژه دولت انگلیس با عربستان جستجو کرد. با مراجعه به سایت مجلس انگلیس، ذیل تیتر ایران و امنیت انگلیس و شرکای منطقه‌ای‌اش،
IRAN AND THE SECURITY OF THE UK AND ITS ALLIES IN THE REGION
ایران به‌عنوان تهدیدی برای امنیت انگلیس و شرکای منطقه‌ای‌اش تلقی شده است:
Iran has for decades been seen as a threat to the security of the UK and its regional partners in the Middle East and in the Gulf (http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmfaff/547/54706.htm#note19)
یا در جای دیگری از این اسناد، عربستان و اسرائیل از شریکان غربی خود (Western allies) خواسته‌اند، برنامه اتمی ایران را محدود کند:
Both Israel, which believes it would be the target of any attack by Iran, and Saudi Arabia, which sees Iran as a rival to its influence, have exerted pressure on Western allies to limit that programed
اما اصل سند منتشرشده در رابطه با ارتباط دیپلماتیک انگلیس و عربستان از سوی نهاد سیاست‌گذار روابط خارجی انگلیس(House of Commons Foreign Affairs Committee) گزارش 15 ام تحت عنوان
" The UK's relations with Saudi Arabia and Bahrain "
به‌روشنی روابط استراتژیک عربستان و انگلیس را آشکار می‌کند:
The Government is correct to seek to strengthen its diplomatic relationship with Saudi Arabia, which is important to the UK’s defense, security and commercial interests. Despite some efforts by the UK to establish a ‘strategic partnership’, official arrangements for a UK-Saudi annual dialogue have lapsed since 2011, for reasons largely outside the Government’s control. There is value in such structured relations and the UK should continue to pursue a formal dialogue arrangement with Saudi Arabia. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل