12289

مجری خندان بی‌بی‌سی بین کودکان افغانستانی...

3 سال قبل

هم رسانی

مجری بی بی سی فارسی در صفحه شخصی خود و در خصوص سفرش به افغانستان از دغدغه برای کودکان افغانستانی نوشته است...

اما واقعا این کودکان چرا در معرض خطر هستند؟ داعش؟ طالبان؟ ناتو؟ آمریکا؟ شاید تمام این موارد... اما تقویت داعش و طالبان چگونه رخ داد؟ داعش و طالبان چگونه سر از خاورمیانه درآوردند؟ اسلحه های پیشرفته خود را تولید کردند یا پشتیبانی شدند؟ چرا باید اسلام مخوف می شد؟ چطور افغانستان در 11 سپتامبر به آمریکا حمله کرد!! اصلا چرا باید افغانستان حمله می کرد؟ آیا این ها بیشتر به یک صحنه سازی و بهانه تراشی شبیه نیست؟؟!

اکنون همان کشورهای غربی که کوچکترین حمایتی از افغانستان نداشتند... مدرن ترین اسلحه های خود را به طالبان و داعش تحویل دادند... اکنون مجری بی‌بی‌سی نگران کودکان افغانستانی است... مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل