1013

طب سنتی بی‌بی‌سی را پریشان می‌کند

6 سال قبل

هم رسانی

   طب سنتی

به تازگی بی‌بی‌سی فارسی در برنامه تلویزیونی پرگار در مورد طب سنتی گفت و گویی را با سه مهمان انجام داده است که در این گفت و گو هر سه مهمان از منظر خود از طب را رد می‌کنند.
در این برنامه که یکی از مهمترین و تاثیر گذار ترین برنامه های این رسانه ی انگلیسی می‌باشد مجری برنامه با مقدمه ای نه چندان دلچسب بحث را آغاز می‌کند و در این مقدمه می‌گوید:
"ایا طب سنتی واقعا مفید و کارآمد است یا به راستی تنها یک خرافات است؟"

در ادامه ی بحث سه مهمان بی‌بی‌سی که یکی روانپزشک و دو نفر دیگر پژوهشگر بودند هر سه به این سوال به نحوی پاسخ مثبت می‌دهند و طب سنتی را یک خرافات می‌خوانند.
یکی از مهمانان برنامه می‌گوید چون این طب هیچ استدلال علمی‌ندارد و علمی‌ناقص است، پس منطقی نیست.

دیگر مهمان این علم را تنها یک تلقین می‌داند و دیگری صراحتا ان را خرافه می‌خواند.

اما چرا این طب آنقدر بی‌بی‌سی را عصبانی کرده است تا جایی که یکی از مفصل ترین و مهمترین برنامه هایش را به این مسئله اختصاص داده است؟

طب سنتی به تازگی در میان ایرانیان مورد اقبال فراوان قرار گرفته است به طوری که بر نحوه ی تغذیه و حتی روابط و رفتار افراد اثرگذار بوده است. ضمن اینکه به دلیل عوارض بسیاری از درمان ها و داروهای شیمیایی خیلی ها معتقدند که همان طب گیاهی قدیمی‌و همان درمان های قدیمی‌کارسازتر و مفید ترند.

سرچشمه ی بسیاری از این علوم سنتی در واقع همان طب اسلامی‌و در کنار آن اطباء قدیم ایرانی است مانند طب امام رضا (ع) و طب امام صادق (ع) و یا طب بوعلی سینا.

پیوند مردم ایران با فرهنگ غنی گذشته ی خود و اعتقادات اسلامی‌شان بی‌بی‌سی را عصبانی کرده است و بازگشت به تمدن اسلامی‌را برای این ملت بر نمی‌تابد چرا که اگر بر اساس طبایع چهارگانه این مردم بخواهند اعمال روزانه ی خود را کنترل کنند و در تغذیه و روابط خود اصلاحاتی انجام دهند که منجر به اصلاح سبک زندگی شود، باعث می‌شود که ایرانیان از سبک زندگی غربی تا حد زیادی فاصله گرفته و بسیاری از شگرد های این رسانه در راستای انحراف اخلاقی و تفکری این ملت کارساز نشود. پس منطقی است که بی‌بی‌سی عزم خود را جزم کند تا با تمام قوا جلوی این حرکت بزرگ را در ایران بگیرد چرا که پیشرفت و سلامت سبک زندگی برابر است با سلامت فکر و اندیشه و استواری عقیده ی فرد که به سادگی دچار دگرگونی و تشویش نخواهد شد.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل