1060

بی‌بی‌سی به دنبال استفاده از مواضع ترامپ، برای بازگشت فتنه گران در ایران

6 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی به دنبال استفاده از مواضع ترامپ، برای بازگشت فتنه گران در ایران

بی‌بی‌سی فارسی به بهانه سخنانی که اخیرا آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران مبنی بر آشتی ملی و بازگشت به حاکمیت و همچنین دعوت از اصلاح طلبان و حامیانشان برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن در جهت حمایت از نظام برای مقابله با یاوه گویی های دولت مردان آمریکا در قبال مردم و نظام ایران سعی کرد به حمایت از قتنه گران سال 88 بپردازد.
بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی مفصل در این خصوص سعی کرد سخن از آشتی ملی را به معنای نادیده گرفتن جرم فتنه گران به ویژه سران آن ها که در حصر هستند تلقی کند. بی‌بی‌سی در این برنامه خود از دوفعال اصلاح طلب آقایان عباس عبدی و سعید رضوی فقیه دعوت به عمل آورده بود و جالب بود که این اصلاح طلب دو نظر کاملا متفاوت و مخالف یکدیگر نسبت به سخنان آقای خاتمی داشته و این مساله به خوبی نشان داد که مساله رفع حصر که بی‌بی‌سی به دنبال مطرح کردن آن است یک مساله و خواست فراگیر در بین اصلاح طلبان نمی باشد.
آقای عبدی در حمایت از سخنان آقای خاتمی اصلاح طلبی را انسان دو پایی فرض کرد که یک پای آن در بین جامعه و پای دیگر آن در حکومت و قدرت است. و عدم حضور در این حکومت و فاصله گرفتن از حکومت را خلاف اصلاح طلبی عنوان کرد. در مقابل آقای رضوی فقیه به دعوت آقای خاتمی برای حضور در راهپیمایی واکنش نشان داد و به نقد این دعوت در سخنان خود پرداخت.
اما همانطور که در بالا به آن اشاره شد آنگونه که بی‌بی‌سی فارسی به دنبال مطرح کردن مساله رفع حصر و اولویت دادن به آن برای طرح مساله آشتی ملی بود در سخنان این دو فعال اصلاح طلبی ظهور و بروز پیدا نکرد. و جالب آنجا بود که بی‌بی‌سی سعی می کرد با مطرح کردن سخنان ترامپ در مقابل مردم و نظام ایران مساله رفع حصر را به عنوان یک مساله دست اولی عنوان کند اما باز هم در سخنان این دو کارشناس تبلور پیدا نکرد.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل