1088

چرا دیگر بی‌بی‌سی نمی تواند به مانند گذشته به تمجید از آمریکا بپردازد؟

5 سال قبل

هم رسانی

   دونالد ترامپ

این روزها رئیس جمهور تازه کار اما پیرمرد آمریکایی ها در کانون ابراز خشم جهانی قرار دارد.
خشمی که این روزها علاوه بر ایران حتی در انگلستان به عنوان متحد دیرین این کشور نیز نمودی عملیاتی پیدا کرده است و معترضان از هر فرصتی برای اعتراض و راهپیمایی فروگذار نیستند. این روزها حتی رسانه های انگلیسی مانند بی‌بی‌سی نیز علی رغم نگرانی در قبال متحدان دولت های خود مجبور شده اند به انعکاس بخشی از واقعیت های موجود بپردازنند. چرا که براساس نظرسنجی جدید حدود دوسوم انگلیسی‌ها معتقدند دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تهدیدی علیه ثبات بین المللی است. نظر سنجی جدیدی که از سوی "آپینیوم/آبزرور" انجام شد، نشان داد که انگلیسی‌ها دیدگاهی عمدتاً منفی درباره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دارند.
براساس نتایج این نظرسنجی، ۶۴ درصد انگلیسی ها معتقد هستند دونالد ترامپ یک تهدید علیه ثبات بین المللی است؛ ۵۰ درصد ترامپ را "خطر ناک" ۳۹ درصد "بی ثبات کننده" ۳۵ درصد" ریاکار" و ۵۶ درصد نیز او را "غیرقابل اعتماد" توصیف کردند. این نظر سنجی فاش کرد که از هر ۱۰ انگلیسی چهار نفر معادل ۴۴ درصد معتقد است ترامپ یک رئیس‌جمهور وحشتناک است. از هر ۱۰ انگلیسی یک نفر اور ا زیر سطح متوسط و ۶ درصد او را یک رئیس‌جمهور بزرگ دانستند.
در این حال ۵۳ درصد از انگلیسی‌ها با سفر رسمی ترامپ به کشورشان مخالفت کرده که از این میان ۲۵ درصد معتقد بودند سفر رسمی ترامپ به انگلیس باید تا زمان پایان ممنوعیتی که او برای ورود اتباع چندکشور مسلمان به آمریکا اعمال کرده به تعویق بیفتد. شاید به علت همین نظرسنجی ها و مواضع منفی افکار عمومی در قبال رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا است که حتی بی‌بی‌سی انگلیسی و حتی اقمار رسانه ای وابسته به آن مانند بی‌بی‌سی فارسی نیز مجبور به انعکاس بخشی از نگرانی های افکار عمومیت جهان و به ویژه انگلیسی ها به عنوان نزدیک ترین متحدان آمریکا هستند. این روزها دیگر بی‌بی‌سی به علت فشار مخاطبان خود دیگر نمی تواند ترامپ را تا اوج آسمان ها به مانند اوباما بالا ببرد. رفتارهای بحث برانگیز دونالد ترامپ عملاً باعث شده است تا بخشی از ماهیت امپریالیسم و هژمونی طلبانه واشنگتن در مقام قضاوت افکار عمومی قرار گیرد و حتی این امر منجر به آن شده است که حتی اتاق فکر بی‌بی‌سی نیز نتواند به مانند گذشته به سانسور آمریکا و اقدام های خصمانه دولتمردان آن در قبال مسلمانان بپردازد.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل