1094

آنجا که بی‌بی‌سی فارسی به دنبال حاکمیت ارزش ها و فرهنگ خاص خود در ورزش ایران است

6 سال قبل

هم رسانی

   برخورد فدراسیون شطرنج بادو شطرنج باز بدلیل بی حجابی وبازی با اسرائیل

بی‌بی‌سی فارسی از جمله رسانه هایی است که از بدو آغاز فعالیت های رسانه ای خود همواره سعی داشته است که به مانند رسانه های غربی تمامی وقایع را با عینک سیاسی و فرهنگی خود ببیند.
این رسانه که وابسته به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی انگلستان است، سعی داشته است که این رفتار خود را در پوشش بی طرفی رسانه ای در حوزه های مختلف به ویژه عرصه ورزش نیز بگستراند. به طور مثال بی‌بی‌سی فارسی بارها حجاب زنان ایرانی را با عینک فرهنگی خود مانعی بر سر پیشرفت ورزشکاران ایرانی معرفی کرده است.
این رسانه بدون آنکه خواسته باشد حتی به این نکته فکر کند که باید غرب خود را با استانداردهای فرهنگی دیگر جوامع خود را تعدیل کند، به دنبال تعدیل ارزش های دینی و فرهنگی جامعه ای مانند ایران با ارزش های غربی است. بی‌بی‌سی فارسی به طور غیرمستقیم ارزش های فرهنگی غربی را در امر ورزش الزامی جهانی معرفی می کند و خواستار عدول ورزشکاران ایرانی به نفع قوانین تبعیض آمیز غرب مانند بی حجابی اجباری در برخی از رشته ها می شود. البته با عنایت به اینکه تقریباً 99 درصد زنان فعال در این شبکه خود کشف حجاب کرده و ضد حجاب هستند، این امری است که خیلی دور از ذهن در خصوص سیاست رسانه ای بی‌بی‌سی فارسی در مورد حجاب زنان ایرانی و معرفی آن به عنوانی مانع بر سر پیشرفت ورزش بانوان نیست. در مثالی دیگر از این دست در مورد عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی به ورزشکاران رژیم صهیونیستی نیز بی‌بی‌سی فارسی بارها از این مسئله انتقاد کرده است و آن¬را مانعی بر سر پیشرفت ورزشکاران در عرصه ی جهانی معرفی می کند. در تازه ترین فضاسازی های این بی‌بی‌سیچنینی اتاق فکر بی‌بی‌سی فارسی پس از اقدام دو ورزشکار شطرنج باز ایرانی در انجام مسابقه بدون حجاب و بازی با ورزشکار رژیم صهیونیستی بار دیگر حمله به حجاب و عدم مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی را در کانون حملات تخریبی و برخوردهای سیاسی خود قرار داده است. در این چهارچوب وب سایت و تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با ارائه تحلیل هایی جهت دار و سیاه در چهارچوب هدف مدنظر و طراحی شده اتاق فکر خود به خبرسازی در خصوص این اتفاق پرداخت و بار دیگر از حجاب بانوان ورزشکار ایرانی و عدم مسابقه با ورزشکاران رژیم اسرائیل انتقاد کرد.
بی‌بی‌سی فارسی با معرفی کردن آن به عنوان مهم ترین چالش ورزشکاران زن ایرانی می نویسد: "حجاب بزرگترین چالش ورزش زنان در ایران بوده و هست. سال‌های سال زنان ایرانی فقط در پشت درهای بسته سالن‌های ورزشی امکان ورزش داشتند و حتی خواب شرکت در مسابقات بین‌المللی را هم نمی‌دیدند". البته این ادعاهای بی‌بی‌سی فارسی در حالی است که این رسانه هیچ اشاره ای به مدال آوری همین زنان و دختران با پوشش اسلامی نمی کند.
وب سایت این رسانه در جایی دیگر و بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکی مدعی می شود: "بهای حساسیت حکومت ایران به اسرائیل و حجاب ورزشکاران زن را ورزشکاران پرداخته‌اند؛ آنها یا از حضور در رقابتهای مهم و حتی از مدالهای المپیک و جهانی محروم شده‌اند یا مجبور شده‌اند قید مسابقه دادن برای ایران را بزنند تا گرفتار چنین محدودیتی نشوند".

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل