1141

بی‌بی‌سی به دنبال فدرالیسم در ایران

5 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی به دنبال فدرالیسم در ایران

شبکه بی‌بی‌سی فارسی در برنامه پرگار به موضوع فدرالیسم پرداخت. بی‌بی‌سی در این برنامه سعی کرد این را ثابت کند که برای بهره مندی بهتر قومیت هایی همچون کردهای کردستان از حقوق بیشتر، بهترین راه فعلا فدرالیسته این مناطق است.
بی‌بی‌سی تقریبا در ابتدای بحث خود به سرزنش اقلیت های قومی در ایران به دلیل آنچه عدم تقاضا از سوی آنها در خصوص سیستم فدرالیسم می نامد، می پردازد. این شبکه با تاکید بر این که باید اقلیت های قومی تقاضای خود را در خصوص این سیستم ساختارمند کرده و آن را ارائه کنند در پی ترقیب گروه های قومی برای حرکت به آن سمتی که شبکه می خواهد بود.

به نظر این برنامه پرگار در راستای نشست اخیر حزب دموکرات کردستان به رهبری مصطفی هجری و کوموله کردستان بر سر توافق بمنظور ایجاد وحدت و احتملا فدرالیسم در سایه حفظ و احترام به تمامیت ارضی ایران است. اما آیا صرف بیان احترام به تمامیت ارضی ایران ٬ مشکل را حل خواهد کرد؟ 

با فرض بی‌بی‌سی مبنی بر فدرالیسم قومی، در ایران ۱۶ میلیون آذری زندگی میکنند که دو میلیون نفر آنها فقط در تهران به سر می برند و بقیه در ۴ استان آذربایجان غربی و شرقی و زنجان و اردبیل زندگی می کنند و در واقع سراسر ایران زمین سرای آن ها و خانه امن شان است و هرگز طالب حکومت فدرال نیستند . در خوزستان اقوام عرب و فارس کنار هم زندگی میکنند که هر گاه در این استان خود مختاری اعلام شود یک قوم به صورت اقلیت در خواهد آمد و ماجراها آفریده خواهد شد. حال فرض کنیم ایران فدرال شود، در آن صورت در خوزستان تکلیف مردم بختیار و ترک تباران خوزستانی که عرب نیستند و زبان، آداب و رسوم، پوشاک و خوراک شان با عرب ها، فرق دارد، چیست؟ و یا دولت فدرال کردستان با مردم ارومیه، باکو، خوی، سلماس و … چگونه کنار خواهد آمد و جواب پان تورکیست ها که نصف ایران را مطالبه می کنند، چه خواهند داد؟ و یا بر عکس حکومت فدرال آذربایجان در مقابله با کردها که آذربایجان غربی را کردنشین می دانند، چه پاسخی جز گلوله برای آنها دارد؟ 

به نظر بی‌بی‌سی از رهگذر بیان این مساله بیش از آنکه به دنبال برقراری عدالت باشد به دنبال تجزیه ایران می باشد. اما چون می داند مطرح کردن این مساله برایش هزینه ساز خواهد بود از لفظ فدرالیسم استفاده می کند.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل