1148

پرگار بی‌بی‌سی بر مدار سینمای ایران

6 سال قبل

هم رسانی

   پرگار بی‌بی‌سی بر مدار سینمای ایران

بی‌بی‌سی به تازگی در برنامه ی پرگار سینمای ایران را مورد تحلیل مغرضانه قرار داده است. مجری این برنامه با طرح این سوال در مقدمه بحث را با دو مستند ساز و دو منتقد سینمایی آغاز میکند:"آیا بدون شرکت در جشنواره های خارجی هم می توان بین المللی شد؟"

با طرح این سوال یکی از منتقدین پاسخ می دهد:
"سینمای ایران چند بخش عمده دارد اول بخشی است که دولت حمایتش می کند مانند سینمای جنگ و دفاع مقدس. بخش دوم بخش خصوصی و بخش سوم فیلمهای جشنواره ایست."


در ادامه ی این جملات سع شد تا موفقیت هنرمندان ایرانی در جشنواره های خارجی زیر سوال برود و بیشتر این فیلم ها کپی کاری از فیلم های یکی دو کارگردان موفق خوانده شد.
بسیاری از فیلم های موفق ایرانی در سطح جهان سیاسی و فاقد ارزش هنری قلمداد شد و مهمانان بی‌بی‌سی با هدایت مجری در نهایت مخاطب را به این نتیجه رساندند که سینمای ایران به شدت رو به افول و درجا زدن است و تنها تقلید و جایزه گرفتن برایش اهمیت دارد و دسته ی بعدی هم فیلم هایی است که سفارشی است.


در ادامه ی بحث یکی دیگر از کارشناسان باب بحث جدیدی را گشود و آن محرومیت کارگردانان ایرانی از گفتن حرف های دلشان بود او گفت:
"خیلی از فیلم ها در ایران به دلیل اینکه بازیگرش کمی روسری اش عقب تر است مجوز نمی گیرد و اکران نمی شود و این موجب دلسردی کارگردانان است."


به نظر می رسد بی‌بی‌سی در اینگونه برنامه های هدفدار و مغرضانه اش بیش از انکه به تحلیل و بررسی دست بزند ، سعی دارد تا به جامعه ی ایرانی و فرهنگ و هنر این سرزمین مارک بچسباند و همیشه موضع بی‌بی‌سی از بالا به پایین بوده است یعنی از جنبه ای دلسوزانه وارد بحث می شود و از محرومیت هنرمندان می نالد و از سوی دیگر موفقیت ها را نادیده گرفته و علت ان را کارهای تقلیدی و تحریکات سیاسی و محرومیت های داخلی می داند و ارزش خیلی از این موفقیت ها را در نگاه مخاطب خنثی می کند.


با این روش بی‌بی‌سی هم به مایوس کردن هنرمندان می پردازد و هم به ناامیدی مخاطبان از هنر ایرانی. همیشه شعار پنهان بی‌بی‌سی در لابه لای گزارش ها و تحلیل هایش در باب هنرایرانیان این بوده است که "اسلام دست و پای هنرمندان ایرانی را بسته است و اگر هم موفقیتی بوده اتفاقی و تقلیدی و بی ارزش بوده است." ولی آیا به راستی این چنین است؟ آیا در ایران کسی برای هنرمند و حرف هایش ارزشی قائل نیست؟ آیا هنر ایرانی به خصوص در سطح سینما ارزش هنری و فنی ندارد و فقط تقلیدی است؟ آیا تمام آثار برگزیده ی سینمای ایران سیاسی است؟ آیا تا به این حد هنرمندان ایرانی نگون بختند؟


مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل