1158

وقتی بی‌بی‌سی پیام سانسور احمدی نژاد را به برخی رسانه های داخلی می فرستد

6 سال قبل

هم رسانی

   محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران

این روزها محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران با حضور اطرافیانش در عرصه انتخابات دوباره به صدر اخبار سیاسی کشور بازگشته است.
پس از آنکه رهبری انقلاب در توصیه به شخص احمدی نژاد، حضور وی را در انتخابات پیش رو به مصلحت ندانسته و احمدی نژاد هم در نامه ای از این توصیه رهبری استقبال کرده و خود را ملزم به آن دانسته کم تر کسی فکر می کرد که وی با حضور اطرافیانش در عرصه انتخابات دوباره در صدر اخبار سیاسی کشور قرار بگیرد. 

همین حضور پررنگ وی در رسانه های داخل و خارج از کشور برخی از بدخواهان وی از جمله بی‌بی‌سی فارسی را نگران کرد تا جایی که در رسانه انگلیسی در تمام طول تعطیلات نوروز و در شرایطی که رسانه های داخلی به ویژه روزنامه در تعطیلی به سر می برند توپخانه خود را به سمت رئیس جمهور پیشین و اطرافیان وی نشانه گرفت و با تمام قوا به آتش باری پرداخت. تا جایی که به طور مثال به سخنان احمدی نژاد در خوزستان در دوم فروردین 96 همنوا با برخی چهره های داخلی بیش از یک هفته واکنش نشان داد و سیاست های مختلفی را در قبال این سخنان اعمال کرد.

اخیرا هم این بی‌بی‌سی در یادداشتی تحت عنوان "چگونه احمدی نژآد مخالفانش را به تبلیغ خود وا می دارد؟" به قلم "حسین باستانی" تحلیل گر ارشد این رسانه به فضای رسانه ای مخالف احمدی نژاد در داخل توصیه می کند که وی را به جهت پوشش رسانه ای بایکوت کرده تا از ترویج بیشتر وی جلوگیری به عمل آیدو بی‌بی‌سی در این یادداشت یادآوری می کند که رسانه های بزرگ آمریکایی در جریان انتخابات آمریکا با پوشش گسترده اعمال خارج از عرف و سخنان شاذ ترامپ در واقع برای وی بدون هیچ هزینه ای تبلیغات کردند و همین مساله باعث رای آوری وی شد. بی‌بی‌سی در بخشی از این یادداشت اینگونه می نویسد: "همراهان محمود احمدی نژاد، در دوره ریاست جمهوری او رسانه های فراوانی را در اختیار داشتند. اکنون دسترسی آنها به رسانه های رسمی محدود شده، اما این نقص را با استفاده از روشی جایگزین جبران می کنند: تبلیغ از طریق رقبایی که با انعکاس گسترده سخنان "نامتعارف" آقای احمدی نژاد و نزدیکانش، آنان را در کانون توجه افکار عمومی قرار می دهند.

این روش، همان است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا - و در سطحی متفاوت در جریان همه‌پرسی پارسال بریتانیا - تجربه شد و نتیجه، غافگیری شدید رسانه های بزرگ بود. در مقطع انتخابات ایالات متحده، رسانه‌های هر دو جریان اصلی سیاسی آمریکا حداقل به مدت یک سال تک تک اظهارات عجیب دونالد ترامپ را دست انداختند، بدون آنکه متوجه باشند چگونه به گسترش موثر پیام های انتخاباتی او در سطح افکار عمومی کمک می‌کنند."

به این رسانه انگلیسی به شدت نگران این می باشد که در صورت تائید صلاحیت احتمالی بقایی شوخی شوخی وی بر کرسی ریاست بنشید و همان سیاست های احمدی نژاد را پیاده سازی کند. به همین جهت از هم اکنون چراغ خطر را روشن می کند.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل