1208

سودای استحاله و رادیکال کردن نیروهای ملی و مذهبی

5 سال قبل

هم رسانی

   سودای استحاله و رادیکال کردن نیروهای ملی و مذهبی

بی‌بی‌سی که یک رسانه استعماری است از ملی گرایی در کشورها وحشت دارد و در سودای استحاله گروه های ملی گرا و سپس رادیکال کردن آنهاست. در متن زیر تلاش این رسانه برای تاثیر گذاری بر ملی مذهبی ها بررسی شده است.
جبهه ملی با سابقه ای طولانی در مبارزه با استبداد، همواره منافع ملی را مد نظر داشت و از رادیکالیسم پرهیز میکرد. 

نتیجه این رفتار ستایش برانگیز این شد که وقتی عزت الله سحابی درگذشت رهبر ایران بیانیه داد و او را اپوزیسیونی نامید که در طی 30 سال مخالفت با جمهوری اسلامی، هرگز از صراط انصاف خارج نشد.

اما امروز رسانه انگلیسی در تلاش است تا این گروه سیاسی را به رادیکالیسم بکشاند. در یادداشت منتشر شده در وبسایت بی‌بی‌سی تحت عنوان "نقدی بر نظریه ملی مذهبی" چنین آمده است:
"به نظر میرسد که پروژه فکری-سیاسی ملی مذهبیها در بن بستی تاریخی گرفتار شده و این وضعیت، پیش از آنکه محصول استبداد دینی حاکم و سرکوب گسترده نیروهای مخالف باشد، و یا بیش از آنکه به نحوه سلوک نیروهای درگیر در جریان ملی مذهبی مرتبط شود، به "نظریه" آن مربوط است".

از آنجا که بی‌بی‌سی رسانه ای استعماری است، همواره با هر نوع ملی گرایی که منجر به استقلال خواهی شود مخالف است و سعی میکند که آن را تضعیف کند. نویسنده در این باره چنین میگوید:
" ملی مذهبی، مفهوم ملی را در دوجهت معنی میکند: از یک سو با مفهوم "استقلال خواهی" پیوند داده و از سوی دیگر نوعی از "ملت سازی" را در نظر دارد. اما این ایده ها، هر دو آزمونی تاریخی را پشت سر گذارده اند و فارغ از نتیجه این آزمون، نمیتوان به آنها امید بست"!

نویسنده ایران را "مفهومی خیالی" دانسته و به تخطئه آن می پردازد:
" سحابی میگوید که دین امری "وجدانی، قلبی و ذهنی" است، و نمیتواند محور وحدت شود، اما توجه نمیکند که وطن نیز همان وضعیت را دارد. او از "وجود مشخص" و "تاریخی" ایران سخن میگوید، اما نمیبیند که همه این کلیات، برساختههای ذهنی انسانها هستند. نه مرزی بصورت عینی بر روی کوهها و درهها و بر روی "سیاره زمین" وجود دارد، و نه تاریخ چیزی است جز روایت ذهنی گذشته. وطن اگر که محدود به خاک و جغرافیا شود، تنها قراردادی سیاسی است که نه عینتی دارد و نه تقدسی، و هر لحظه میتواند تغییر کند. و اگر به معنی تاریخی آن باشد، نه محدود به چارچوب مرزهای سیاسی امروز است و نه میتواند زمینه "احساس مشترک"، برای همه ساکنان آن شود و نه حتی روایتی یکسان درباره آن وجود دارد"
حال باید دید آیا ملی مذهبی ها با رها کردن وطن پرستی شان، آیا رضایت رسانه استعماری را جلب خواهند کرد؟

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل