12291

کینه ورزی تازه چهره امنیتی اتاق فکر بی بی سی در قبال هیئت های عزاداری

3 سال قبل

هم رسانی

   عزاداری امام حسین علیه السلام

به دنبال برگزاری پرشور دهه اول محرم بار دیگر شاهد خشم و عصبانیت رسانه انگلیسی بهائیان یعنی بی بی سی فارسی از هیئت های فعال در ایران بودیم.
پس پخش چندین گزارش کینه ورزانه در خصوص باورها و اعتقادات ریشه داری ایرانی ها در محبت اهل بیت و به ویژه حادثه قیام عاشورا در بی بی سی فارسی، شاهد آن بودیم که حسین باستانی از چهره های امنیتی اتاق فکر این رسانه انگلیسی نزدیک به مخالفان جمهوری اسلامی با انتشار یادداشتی در وب سایت این رسانه به تداوم عقده¬گشایی های در این خصوص پرداخت. باستانی در مطلب تازه خود برای بی بی سی فارسی در ابتدا تلاش کرد تا با حکومتی خواندن هیئت های مذهبی ایرانی، اهداف کثیف خود را دنبال کند. 

باستانی سپس ضمن انتقاد از حمایت حاکمیت در ایران از سنت های مذهبی و آئینی ریشه دار این کشور با ادبیاتی کینه ورزانه می نویسد: "نهادهای حاکمیتی متنوعی در ایران، به حمایت پرهزینه خود از چنین هیات‌ها و مداحانی ادامه داده اند. حمایتی که در توضیح آن دلایل مختلف سیاسی و ایدئولوژیک مطرح شده، هرچند انگیزه اصلی -و کمتر گفته شده- احتمالا امنیتی بوده است. یکی از آشناترین نشانه های جایگاه حکومتی مداحان، مصونیت تقریبا مطلق آنها در حمله به مقام های ارشدی بوده که، به هر علت، متهم به ناهمسویی با رهبر یا عدم اطاعت کافی از او شده اند. مداحانی که حملات آنها به مقام هایی در حد روسای جمهور دوره های مختلف نیز، باعث محروم شدن‌شان از حمایت راس قدرت نشده است".

او سپس مدعی می شود که "کمک های تخصیص داده شده به هیات‌های عزاداری از محل بودجه های شهری، از دیگر موضوعات خبرساز سال های اخیر بوده است. سطح حمایت نهادهای رسمی از هیات‌ها و مداحان، با میزان نزدیکی آنها با حکومت نسبت مستقیم دارد".

باسانی که از او به عنوان رابط اصلی اتاق بی بی سی فارسی با سرویس جاسوسی انگلستان یاد می شود در ادامه با توسل به سیاست همیشگی دوقطبی سازی و فتنه انگیزانه این رسانه ضددین دین مدعی می شود که میزان پشتیبانی دستگاه های حکومتی از هیات ها یا مداحان، درواقع طیف گسترده ای را در بر می گیرد. در میانه این طیف، هیات های بسیاری وجود دارند که از مجموعه ای از امکانات متوسط -در حد سهمیه دولتی مواد غذایی و ملزومات پذیرایی با قیمت پایین- استفاده می کنند. ولی این طیف، دو انتها هم دارد که یک سوی آن صحنه فشار نهادهای امنیتی بر مداحان و هیات‌های مغضوب حکومت است و در سوی دیگر، رانت های عظیم حکومتی، پوشش مستمر صداوسیما یا حتی مصونیت قضایی و دعوت به مراسم مذهبی بیت رهبری قرار دارند. این در حالی است که همزمان، بسیاری از هیات ها و مشخصا هیات های گروه اخیر، هزینه هایی فزاینده را برای حکومت ایران ایجاد کرده اند و این نوع هزینه ها، رو به افزایش بوده اند.

او در نهایت با اشکار کردن اوج کینه خود نسبت به هئیت ها در ایران بدون ارائه هیچ سند و مدرکی می نویسد که بخش مهمی از آنچه وظیفه مقابله با تهدیدهای امنیتی توصیف می شود، متکی به شبکه نیروهای سازماندهی شده در اصناف و محلات است. نیروهایی لباس شخصی که مشخصا، وقتی نهادهایی چون سپاه قصد برخورد با فعالان و جریان های معترض یا حتی مسئولان متهم به تمرد از رهبر را دارند، به صحنه می آیند و از هر کس که لازم باشد زهر چشم می گیرند. مراسم عزاداری و جشن چنین هیات‌هایی، به طور مشخص در تهییج حداکثری حاضران کاربرد دارند و به این ترتیب، به جزئی جدایی ناپذیر از کارکرد امنیتی‌شان تبدیل می شوند. به تَبَع همین اهمیت، مداحان هیات های متصل به حکومت نیز، جایگاه ستاره های اصلی این کارکرد امنیتی را پیدا می کنند.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل