1247

وقتی بی‌بی‌سی جایگاه جمهوریت در ایران را زیر سئوال می برد

6 سال قبل

هم رسانی

   وقتی بی‌بی‌سی جایگاه جمهوریت در ایران را زیر سئوال می برد

بی‌بی‌سی فارسی به عنوان یک رسانه وابسته به ساختار سلطنتی انگلیس شاید روزی را برای خود تصور نمی کرد که روزی فرا برسد که او مردم را به رای دادن در نظام جمهوری اسلامی تشویق کند.
اما این مهم پس گذشت 38 سال از انقلاب اسلامی افتاده است و هر چند که بی‌بی‌سی با تشویق مردم به حضور در انتخابات به دنبال پیاده سازی اهداف خود می باشد لیکن این نکته مهم وجود دارد که اصل این تشویق یعنی شکست بی‌بی‌سی فارسی و پذیرش اصل نظام جمهوری اسلامی. بی‌بی‌سی نه تنها مردم را به حضور در انتخابات تشویق کرد بلکه بسیاری از کارکنان این شبکه همچون مسعود بهنود پای صندوق رای گیری حضور پیدا کردند و با رای خود این شکست بی‌بی‌سی را به نمایش گذاشتند.

اکنون اما با گذشت زمان از انتخابات پرشور 96 این شبکه دیگر سخنی برای بینندگان خود نداشته. از همین جهت است که با زیر سئوال بردن جمهوریت در نظام و حمله به رکن مردم سالاری در جمهوری اسلامی سعی می کند از بار این شکست بکاهد. در همین راستا بی‌بی‌سی در برنامه به عبارت دیگر خود به سراغ محسن کدیور رفته تا از دهان وی جمهوریت را در نظام زیر سئوال ببرد. نکته جالب این مصاحبه ابتدای آن است آن جایی که مجری برنامه به عبارت دیگر خطاب به کدیور می گوید شما پیش از انتخابات بیان داشتید که اگر حسن روحانی از داخل صندوق انتخابات بیرون بیاید این نشانه رشد دموکراسی در نظام ایران و همچنین یک نوع عقلانیت است اکنون پس از انتخاب مجدد آقای حن روحانی نظرتان چیست؟ که در پاسخ محسن کدیور سعی کرد ضمن تائید سخن خود اما به وجود مردم سالاری در ایران اعتراف نکرده و کاملا به سمت حاشیه در پاسخ به این سئوال حرکت کند.

سئوالی که در این جا به ذهن متبادر می شود این است که چگونه می شود یک جریانی هم در انتخابات شرکت کند و در نهایت برای فرار از این موضوع جمهوریت را زیر سئوال ببرد؟ مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل