1281

یک سوال ساده از فرشته قاضی

5 سال قبل

هم رسانی

   برنامه « پرگار»

در نوبت اخیر برنامه « پرگار» که در شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی پخش می گردد، توسط چند کارشناس مدعو به موضوع « مدینه فاضله آیت الله خامنه ای» پرداخته شد.
یکی از به اصطلاح کارشناسان این میزگرد، خانم فرشته قاضی بود که از جانب مجری تحت عنوان روزنامه نگار نیز خطاب می شد. صرف نظر از جریان بحث این میزگرد، در بخشی از این برنامه خانم فرشته قاضی در خصوص انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران که به گفته کشورهای غربی و حتی آمریکا بزرگترین انتخابات منطقه غرب آسیا بوده و دارای استانداردهای لازم هم بوده است، مدعی شد این انتخابات که با مشارکت گسترده مردم ایران هم روبرو بوده است، دلیلی بر مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران نمی باشد بلکه رأی به عدم مشروعیت نظام و مسئولین آن محسوب می شود. البته این ادعای خانم فرشته قاضی در همان برنامه هم مورد نقد کارشناس دیگر برنامه قرار گرفت.

با این حال، با توجه به اینکه انتخابات در کشور ایران تازگی ندارد و پس از انقلاب اسلامی، تقریبا همه ساله شاهد برگزاری انتخابات در کشور می باشیم، یک سوال ساده اما جدی از خانم فرشته قاضی مطرح است. سوال این است که آیا در کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای غربی که در آنها انتخابات مشابه برگزار می شوند، میتوان چنین ادعای را کرد و رأی مردم این کشورها در انتخابات را دلیلی بر عدم مشروعیت نظام سیاسی آن دولتها دانست؟! بد نیست خانم فرشته قاضی به این سوال صریحا پاسخ دهد که آیا میتوان مطابق ادعای خودشان، مشروعیت نظام کشورهای غربی را به دلیل مشارکت مردم در انتخابات، زیر سوال برد؟!! آیا این ادعای خانم قاضی، همان سیاست « یک بام و دو هوا » نیست؟.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل