1282

استاندارد دوگانه بی‌بی‌سی فارسی در پوشش اخبار احکام قضایی

5 سال قبل

هم رسانی

   استاندارد دوگانه بی‌بی‌سی فارسی در پوشش اخبار احکام قضایی

وب سایت فارسی زبان بی‌بی‌سی، در روز سه شنبه 23 خرداد 1396، از آزادی به قید وثیقه دو متهم قتل یک شهروند بهایی یزدی خبر داد و آزادی این دو متهم به قتل را از جانب دادگاه مربوطه، تقبیح نمود. مطابق ادعای بی‌بی‌سی فارسی، این دو متهم، به قتل مقتول اعتراف نموده اند.
صرف نظر از صحت و سقم این خبر که به طور جدی قابل خدشه است، بایستی گفت که در رسیدگی کیفری، اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در تمامی نظام های حقوقی معاصر جهان، پذیرفته شده است. همچنین فرقه بهائیت یک فرقه انحرافی در دین اسلام است و اساسا دین یا مذهب محسوب نمی شود و به لحاظ احترام به ادیان، وجود بهائیت نقض حقوق اسلام و مسلمانان محسوب می گردد و تأکید بر بهایی بودن مقتول فاقد هرگونه وجه حقوقی است. اما سوالی که از عملکرد بی‌بی‌سی فارسی در خصوص انتشار این خبر، به ذهن می رسد آن است که واقعا از دید بی‌بی‌سی فارسی، رسیدگی منصفانه قضایی کدام است و به چه معناست؟. 

توضیح آنکه بی‌بی‌سی از یک سو بر آزادی برخی از زندانیانی که جرایم آنها در دادگاه صالح اثبات شده، اصرار می ورزد و بازدداشت و محاکمه و طی مجازات آنها را نادرست می پندارد و از سوی دیگر بر رهایی و حتی آزادی با وثیقه برخی از متهمانی که هنوز جرم آنها اثبات نشده است، چنین می تازد و صدور چنین قرار و احکامی را ناپسند می داند. به راستی هدف بی‌بی‌سی فارسی از این استانداردهای دوگانه در خصوص رسیدگی های قضایی چیست؟ آیا این رفتار بی‌بی‌سی فارسی خلاف اصول بی طرفی یک رسانه خبری نیست؟!
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل