1307

بی‌بی‌سی و ناراحتی از استقلال قوه قضاییه در ایران

5 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی و ناراحتی از استقلال قوه قضاییه در ایران

استقلال دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام‌های سیاسی در دنیاست؛ به‌گونه‌ای که نقض آن از سوی قوای دیگر در هر کشور و نیز دولت‌های دیگر امری ناپسند و در خور نکوهش است.
ماهیت امر قضا و رسیدگی به دعاوی و تخلفات و نظارت بر عملکردها و حسن اجرای قوانین در هر کشوری به تنهایی برای توجیه استقلال قضایی کافی بوده وبی‌نیاز از اقامه‌ دلیل است. پافشاری نظام‌های سیاسی و پذیرش آن از سویجامعه‌ی بین‌الملل حکایت از ضرورت استقلال و کارآمدی دستگاه قضایی در پرتوآن است.

اما خیلی‌ها دل‌شان می‌خواهد دستگاه قضایی تابع باشد و اگر تابع بود آن را می‌پسندند لذا امروز که دستگاه قضایی ایران بر استقلال، قانون‌مداری و عدم تعدی دستگاه‌ها و قوا به یکدیگر اصرار دارد، مورد هجمه در داخل و خارج از کشور قرار می گیرد قرار گرفته است.

بی‌بی‌سی فارسی به عنوان یکی از رسانه هایی که دائما تلاش می کند به قوه قضاییه در ایران حمله کند و اصل استقلال این قوه را زیر سدوال ببرد. اخیرا و در هفته قوه قضایییه در ایران این شبکه در برنامه "شما" به مساله استقلال قوه قضاییه در ایران پرداخته و از این مساله که استقلال قوه قضاییه در ایران باعث شده است که دولت مردان در این کشور پای خود را از مسائل حقوق بشری کنار بکشند و همین مساله باعث شده که تا کنون اجماع درستی علیه د.لت ایران در مسائل حقوق بشری شکل نگیرد ابراز ناخرسندی می کند و کاملا در پازل دشمنان ایران و در راستای آماده سازی فضای جهانی برای تحریم های جدید علیه ایران به بهانه واهی حقوق بشر بازی می کند.

اما در ایران منظور از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند. در اغلب قوانین امروزی استقلال قضایی مورد تاکید قرار می گیرد از جمله در بند 1 ماده 14 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است به این که هر کس حق دارد به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف رسیدگی شود. استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار لازمه قضات است استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی‌های انسان‌های گرفتار در چنگال عدالت پناهگاه مهمی است این استقلال باید تامین شود و الا دادرسی مفهوم خود را از دست می‌دهد.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل