1376

در خانه اگر کس است، یک حرف بس است

5 سال قبل

هم رسانی

   در خانه اگر کس است، یک حرف بس است

برنامه رادیویی چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی فارسی در روز پنجشنبه 26 مردادماه، در خصوص اعتصاب غذای مهدی کروبی یکی از سران فتنه با پسر وی مصاحبه ای ترتیب داد و از او خواست تا هدف پدرش از این اعتصاب غذا را بیان نماید.
آنچه که پسر مهدی کروبی در بیان دلیل اعتصاب غذای پدرش بیان می کند آن است هدف پدرش از اعتصاب غذا اجرای قانون در حق خویش است و همچنین هدف درخواست پدرش از محاکمه، انجام امور از مجرای قانون است. 

آنچه که فرزند مهدی کروبی بیان می کند و بر آن نیز اصرار می ورزد، قانون و اجرای آن است. حال این سوال مطرح است چگونه سران فتنه حاضر نشدند در فتنه سال 88 اعتراضات خود را از مجرای قانون پیگیری کنند وبه اردوکشی خیابانی دست زدند؟. به عبارت رساتر، اگر ملاک و شاخص قانون است، سران فتنه بایستی به این سوال پاسخ دهند که چرا در زمان فتنه سال 88 قانون و مراجع قانونی را نادیده گرفتند؟. اگر هدف اجرای قانون است، شایسته است سران فتنه عذرخواهی خودشان را در نپذیرفتن قانون و رای ملت در سال 88 از مردم اعلان نمایند ضمن آن که بایستی گفت حصر سران فتنه هم تصمیم مراجع قانونی است.

حال اگر دغدغه بی‌بی‌سی فارسی هم از اینگونه مصاحبهها اجرای قانون است، بد نیست که به دنبال پاسخ این سوال باشد که چرا سران فتنه تاکنون به اجرای قانون نپرداخته اند و عملکرد بی‌بی‌سی فارسی در زمان فتنه 88 چقدر منطبق با مقررات قانونی بوده است.

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل