1449

موج سواری بی‌بی‌سی فارسی بر ادعاهای متناقض دیدبان حقوق بشر

5 سال قبل

هم رسانی

   موج سواری بی‌بی‌سی فارسی بر ادعاهای متناقض دیدبان حقوق بشر

وب سایت بی‌بی‌سی فارسی به انتشار خبری با عنوان «دیده‌بان حقوق بشر: ایران نوجوانان افغان را برای جنگ به سوریه می‌فرستد» به ادعای سازمان دیده بان حقوق بشر مبنی بر به کارگیری کودکان مهاجر افغان توسط ایران در جنگ سوریه پرداخته است.
بی‌بی‌سی فارسی در این خبر اینطور القاء نموده است که ایران مسئول اصلی جنگ سوریه است و یک طرف درگیر در جنگ سوریه است !

دیده بان حقوق بشر برای اثبات ادعای خود هیچ مدرک قابل قبولی جز چند عکس ارائه نداده است. حتی دیدبان حقوق بشر اذعان نموده است که مهاجران افغان با میل باطنی خود به جنگ سوریه رفته اند و اجباری بر این کار نداشتهاند اما با این حال با اظهارات متناقض ایران را مسئول این امر میداند!. ضمن آن که این سازمان نتوانسته است اثبات کند که مهاجرین افغانستان برای شرکت در جنگ سوریه زیر 18 سال بودهاند و صرفا به چند عکس بسنده نموده است. نکته دیگر آن اساسا ایران طرف درگیر در جنگ سوریه نیست و مشخص است دیده بان حقوق بشر با طرح چنین ادعاهای بی اساسی بیشتر به دنبال اهداف سیاسی است تا اهداف حقوقی. 

با این توضیحات این سوال اصلی مطرح است که چرا بی‌بی‌سی فارسی به جای بیان جنایات گروههای ترویستی داعش که باعث و بانی اصلی جنگ و مخاصمه در سوریه هستند، به بزرگنمایی ادعاهای اثبات نشده در خصوص ایران میپردازد؟ آیا این گونه پوشش اخبار توسط بی‌بی‌سی فارسی که مدعی بیطرفی است!!، بیشتر به نفع مردم سوریه است یا گروه های تروریستی؟

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل