1450

بی‌بی‌سی نگران برداشته شدن ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان

4 سال قبل

هم رسانی

   بی‌بی‌سی نگران برداشته شدن ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان

در روزهای اخیر شاهد اعطای برخی مجوزها به زنان سعودی هستیم که با تبلیغات زیادی از سوی دستگاهها و رسانه‌های تبلیغاتی آل‌ سعود به عنوان تحولی بزرگ یاد می‌شود.
اعطای حق رانندگی به زنان، اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها و تاسیس کلوپ‌های تفریحی که زنان نیز قادر به حضور در آنها می باشند از جمله مواردی هستند که سعودیها ازآنها بعنوان دگرگونی بزرگ نام می‌برند. 

در حالی که اعطای حق رانندگی به زنان از سوی پادشاه عربستان سعودی را باید در رهگذر تغییرات هرم قدرت و نیاز مبرم و اجتناب‌ناپذیر به انجام اصلاحات اقتصادی که مسکوت مانده است مشاهده کرد. لغو ممنوعیت رانندگی زنان سعودی که در سال های اخیر به یک مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده است، در ادامه اعطای دیگر حقوق زنان از جمله حضور در ورزشگاه و مراسم عمومی، حق رای، حق عضویت در مجلس شورای مشورتی و حق نامزدی در انتخابات محلی صورت گرفته است. تغییراتی که نقش بسیار مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت اصلاحات شتابان و از بالا در عربستان دارد.

با این وجود، فارغ از اینکه تا چه اندازه این اصلاحات واقعی هستند و می‌توانند در پیشبرد واقعی توسعه حقوق اجتماعی شهروندان عربستانی تاثیرگذار باشند. واکنش برخی رسانه ها همچون بی‌بی‌سی فارسی عجیب بوده و دور از انتظار می باشد. 

بی‌بی‌سی فارسی در یادداشتی هشدار گونه به سران سعودی و با مقایسه این اصلاحات ظاهری با اصلاحات محمد رضا پهلوی (انقلاب سفید) هرگونه بازگشایی فضا را منتج به انقلابی احتمالی و انقراض سلطنت خاندان سعودی می داند. بی‌بی‌سی در بخشی از این یادداشت اینگونه می نویسد: " غیر از این تشابه، اقدامات اصلاحی از بالا و پیش بردن پروژه مدرنیزاسیون توسط محمد بن سلمان، در جامعه سنتی عربستان، بی شباهت به وضعیت شاه و جامعه مذهبی ایران در ابتدای دهه ۴۰ نیست. اما با آنکه شاه بی محابا برای مدرنیزه کشور در ابعاد اقتصادی و اجتماعی (برنامه‌های ترویج فرهنگ غربی) تلاش می‌کرد، حاضر به اصلاحات سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور نبود. این وضعیت، عینا در عربستان قابل مشاهده است. همزمان با انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، فشار سیاسی نه تنها کاهش نیافته، بلکه چنانکه گفته شد، دستگیری‌ها افزایش هم یافته است. با این تفاسیر سئوالی که ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که آیا محمد بن سلمان در پیاده کردن پروژه مدرنیزاسیون عربستان موفق خواهد شد یا سرنوشتی مانند شاه در انتظار او و خاندان سعودی است؟"

همانطور که مشخص بی‌بی‌سی نگران آن است که باز کردن فضاهای فرهنگی بدون گشایش های سیاسی نتیجه ای همچون خاندان پهلوی برای سعودی ها در پی داشته باشد. به همین جهت مخالفت خود را با باز کردن فضاهای اجتماعی و فرهنگی علنا اعلام می دارد.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل