1493

شکایت بی‌بی‌سی به سازمان ملل یاد آور ضرب المثل «به روباه گفتند شاهدت کیست گفت دمم» !

5 سال قبل

هم رسانی

   شکایت بی‌بی‌سی به سازمان ملل

شبکه بی‌بی‌سی در بیانیه ای اعلان کرده است از طرف کارکنان خود در بخش فارسی بی‌بی‌سی شکایتی را با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده سازمان ملل ارائه داده است.
همچنین این شکایت به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم تقدیم شده است. 

صرف نظر صحت و سقم این ادعای بی‌بی‌سی در خصوص کارکنان بخش فارسی که به طور جدی قابل خدشه است، علی رغم اینکه شبکه بی‌بی‌سی بودجه خودش را مستقیما از دولت انگلیس دریافت میکند، اما همواره ادعای دروغین بیطرفی در ارائه اخبار را دارد!. با نگاه اجمالی به اخبار و گزارشهای این شبکه و به ویژه بی‌بی‌سی فارسی به راحتی میتوان متوجه ضد ایرانی بودن آنها شد. در حقیقت بی‌بی‌سی فارسی با ارائه تصویر نادرستی از ایران و القاء شبهات در جهت از بین بردن انسجام ملی ایران، ابزار دولت انگلیس در پیاده سازی دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است. اعلام اسم رمز کودتای 28 مرداد توسط رادیوی بی‌بی‌سی فارسی یکی از صدها مورد از نقش بی‌بی‌سی در اقدام علیه امنیت ملی و منافع ایران است.

این شکایت بی‌بی‌سی با این همه سابقه سیاه نمایی به عنوان ابزار دولت انگلیس برای دخالت در امور داخلی کشورها، ترجمان این ضرب المثل فارسی است که میگوید « به روباه گفتند شاهدت کیست گفت دمم»!!
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل