1527

رویکرد ضد دین در بی‌بی‌سی فارسی

5 سال قبل

هم رسانی

   رویکرد ضد دین در بی‌بی‌سی فارسی

بی‌بی‌سی فارسی یادداشتی از اوون ایمس خبرنگار بی‌بی‌سی در واشنگتن با عنوان «از اسلام برگشته‌هایی که در دانشگاه‌های آمریکا تور می‌گذارند» منتشر کرده است که آشکارا تبلیغ ارتداد و خروج از دین اسلام است.
صرف نظر از اظهارات نویسنده این یادداشت که کاملا یکجانبه و مغرضانه به نظر می رسد، سوالاتی مهمی در خصوص این گونه رفتارهای ضد دینی بی‌بی‌سی مطرح میباشند.

آیا بی‌بی‌سی حاضر است در گزارشی اسلام را تبلیغ کند یا اجازه دهد مسلمانان به تبلیغ دینشان در بی‌بی‌سی بپردازند؟ آیا تاکنون بی‌بی‌سی به محدودیتهای مسلمانان در کشورهای غربی پرداخته است؟

یا تاکنون بی‌بی‌سی به ممنوعیت حجاب در چند کشور اروپایی پرداخته است که به روشنی مسلمانان را از بدیهی ترین حقوق مذهبی خویش را محروم میکند؟ آیا بی‌بی‌سی تاکنون گزارشی در خصوص ممنوعیت ورود مهاجرین یا مسافرین از چند کشور مسلمان به آمریکا در پی دستور ترامپ رئیس جمهور آمریکا صرفا به دلیل مسلمان بودن آنها، داشته است؟

 واضح است که بی‌بی‌سی با اسلام مشکل دارد و سعی در تبلیغ ارتداد و خروج از دین اسلام دارد.

با این توضیحات این سوال اصلی مطرح است که چگونه بی‌بی‌سی ادعای بیطرفی در ارائه وقایع را دارد در حالی که به تبلیغ ارتداد میپردازد اما حرفی از اسلام نمیزند؟!
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل