1552

ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی: مأموریت همیشگی بی‌بی‌سی فارسی

5 سال قبل

هم رسانی

   ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی: مأموریت همیشگی بی‌بی‌سی فارسی

بی‌بی‌سی به دلیل ماهیت استعماری خود سعی میکند از هرگونه اقدامی که منافع کشورهای غربی و سلطه گر در خاورمیانه را در معرض خطر قرار میدهد جلوگیری کند.
در این راستا بی‌بی‌سی فارسی تلاش کرده است به مناسبت میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و هفته وحدت بین مسلمانان، آتش اختلاف بین مذهب شیعه و سنی را شعله ور سازد! 

در این خصوص مهرداد فرهمند خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی با عنوان «گزارشی از هفته وحدت شیعه و سنی در لبنان» سعی کرده است اینطور القاء کند که بین مسلمانان وحدتی وجود ندارد و این عدم وحدت هم ریشه در رفتار ایران دارد و از زمان انقلاب اسلامی ایران شکاف بین شیعه و سنی بیشتر شده است!

البته این خبرنگار بی‌بی‌سی توضیح نمی دهد چگونه ممکن است ایران که مبتکر هفته وحدت بین مسلمانان است میتواند عامل شکاف بین سنی و شیعه باشد؟ دلیل این ادعای بی‌بی‌سی برای شکاف بین شیعی و سنی چیست؟ توضیح آن که در چند دهه گذشته اتحاد بین مسلمانان بیش از پیش گردیده و نابودی داعش و محکومیت آن توسط شیعه و سنی گواهی بر وحدت مسلمانان جهان دارد. 

با این توضیحات مشخص است که این رفتار نفاق گونه بی‌بی‌سی فارسی در خصوص مسلمانان ریشه در این سیاست استعماری دارد که میگوید « تفرقه بیانداز و حکومت کن». اختلاف بین شیعه و سنی براساس این سیاست استعماری برای بی‌بی‌سی فارسی مأموریتی دائمی است.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل