1558

سانسور خبر شکنجه پزشکان بحرینی در بی‌بی‌سی فارسی

4 سال قبل

هم رسانی

   سانسور خبر شکنجه پزشکان بحرینی در بی‌بی‌سی فارسی

از نظر رسانه هایی مانند بی‌بی‌سی فارسی، استفاده از ابزار حقوق بشر تنها مربوط به ایران است و باید از آن برای تحت فشار قرار دادن تهران استفاده کرد.
البته در این بین مسئله شکنجه و نقض حقوق بشر در خصوص متحدان رژیم انگلستان در منطقه از اهمیت چندانی برخوردار نیست. لذا در چهارچوب همین سیاست است که حقوق بشر در خصوص ایران در برنامه های این رسانه بسیار پررنگ مطرح می گردد اما همین مسئله در خصوص رژیمی سرکوب گر مانند بحرین سانسور می شود. در ادامه همین سیاست است که در ماه های اخیر با تشدید رفتارهای سرکوب گرانه رژیم آل خلیفه در بحرین، برخی اخبار در خصوص نقض حقوق بشر در این کشور از سوی بی‌بی‌سی فارسی سانسور می شود. به طور مثال در تازه ترین اقدام ها از این دست شاهد سانسور خبر اعتراض وکلاي مدافع پزشکان بحريني در خصوص رد اتهام‌هاي رژيم حاکم عليه موکلشان و شکنجه شدن این پزشکان در این رسانه بودیم.

وكلاي مدافع پرونده 20 نفر از پرسنل پزشكي بحريني در دادگاه تجدید نظر همه اتهامات وارد شده به موكلان شان را رد کردند. يكي از مهم‌ترین مواردي كه وكلا بر آن تاكيد كردند، گرفته شدن اعتراف از پزشكان زير شكنجه بود.

وکلای پزشکان بحرینی همچنین تاکید کردند که سخنان گفته شده درباره کشف سلاح در مجتمع پزشکی السلمانیه ضد و نقیض است و ارتباط متهمان با اين سلاح ها ثابت نشده است زيرا اثر انگشت هيچ يك از آنها روي اين سلاح ها نبوده است.

دادگاه تجدید نظر صدور حكم را در این باره به جلسه 14 ژوئن سال 2012 ميلادي موكول كرد. پیش از این، دادگاه امنیت ملی پزشکان بحرینی را به 5 تا 15 سال زندان متهم کرده بود.
تيم وكلاي مدافع پزشكان همچنین گفتند رسانه ها به طور عمدي به لطمه زدن به وجهه پزشكان روي آورده اند و این رویکرد آنها همچنان ادامه دارد. آنها افزودند: به این علت علیه پزشکان بحرین حکم زندان صادر شده است که آنها شاهد موارد نقض حقوق بشر در بحرین بوده اند و علاوه بر آن مجروحان را مداوا کرده اند. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل