1584

حمله بی‌بی‌سی فارسی به سید محمد خاتمی

5 سال قبل

هم رسانی

   حمله بی‌بی‌سی فارسی به سید محمد خاتمی

بیش از 10 روز است از اغتشاشات ایران می گذرد اما رسانه هایی همچون بی‌بی‌سی که حیات و مماتشان به این تیپ اغتشاش ها در ایران بستگی هنوز از تکاپو نایستاده اند به امید آنکه بتونند تلنگری بر نظام بنوازند.
اما جنس رفتار آن ها در این دوره باید درسی عبرتی باشد برای برخی جریانات سیاسی در ایران به خصوص جریان اصلاح طلب در کشور. پس از آنکه جریان اصلاح طلب و اصول گرا دست در دست یکدیگر از نظام اسلامی در قبال عده ای فریب خورده و آشوب طلب ایستادند دیگر صبری برای شبکه بی‌بی‌سی باقی نگذاشت و این شبکه خیلی زورت ماسک از صورت برداشت و نشان داد تنها تا جایی حامی و حمایت کننده برخی جریانات در داخل ایران هست که پیاده کننده مو به موی سیاست های این شبکه باشند.

در همین راستا شبکه بی‌بی‌سی از آنجایی که جریان اصلاحات در ایران به شدت در مقابل اغتشاشات اخیر ایستاد و صف خود را از اغتشاش گران جدا کرد مورد هجمه همه جانبه این شبکه قرار گرفت تا جایی که این شبکه یک فردی مثل سید محمد خاتمی که رهبر معنوی این جریان می باشد تاخت. بی‌بی‌سی در گزارشات و یادداشت های متعددی سعی کرد که این جریان خطاب قرار داده و به مقابله با آن بپردازد.

به عنوان نمونه مهدی خلجی که از کارشناسان و یادداشت نویسان ثابت این شبکه محسوب می شود در یادداشتی اینگونه نوشت: "اصلاح طلبان هروقت ببینند که جنبشی موجودیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برد، درکنار اصولگرایان ایستاده اند." و یا در بخشی دیگری از یادداشت خود نسبت به سید محمد خاتمی اینگونه می نویسد: "آقای خاتمی معترضان را عوامل آشوبگر خوانده است. چرا که معتقدند سرنوشت آنها به سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده است. اکنون با این تجمعات اعتراضی و واکنش اصلاح طلبان مشروعیت آنها ضربه خورده است."
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل