1610

حمله بی‌بی‌سی فارسی به حجاب: کوبیدن بر طبل توخالی

4 سال قبل

هم رسانی

   حمله بی‌بی‌سی فارسی به حجاب: کوبیدن بر طبل توخالی

از آنجایی که بی‌بی‌سی فارسی رسانه سلطنتی بریتانیا است و به دنبال ترویج فرهنگ غربی و استعماری است، با هر گونه فرهنگی اصیل ایرانی و اسلامی سر ستیز و عناد دارد.
در آخرین مورد، بی‌بی‌سی فارسی سعی کرده است به حجاب و پوشش زنان ایرانی هجمه کند. در این خصوص آسیه امینی که بی‌بی‌سی فارسی او را به اصطلاح « روزنامه نگار» یاد کرده است در یادداشتی با عنوان «حجاب: ناکارآمدی قانون و سردرگمی سیاستمداران»در وب سایت بی‌بی‌سی فارسی، به خیال خودش به نقد حجاب اجباری در ایران پرداخته است. 

صرف نظر از صحت و سقم اظهارات نویسنده که به طور جدی قابل خدشه به نظر می رسند، نویسنده سعی کرده است با بیان برخی از آمارها در خصوص حجاب، به تحریف واقعیت و نادیده انگاشتن واقعیتهای امروز جامعه بپردازد و اینطور القاء کند که عمده مردم خواستار حجاب نیستند و قوانین کشور در این خصوص ناکارآمد بوده اند!

اما واقعیت آن است که دغدغه نویسنده حجاب و کارآمدی و ناکارآمدی قوانین در خصوص حجاب نیست، بلکه هدف نویسنده آن است که اقدام چند ساختارشکن در برداشتن حجاب خود در هفته های گذشته که با همراهی و رضایت عموم مردم نیز همراه نبوده است، به دست فراموشی سپرده نشود. نویسنده مزبور اقدام ساختارشکنانه چند نفر که نه تنها با فرهنگ اسلامی در تعارض بوده است بلکه به طور شدید با فرهنگ ایرانی نیز در مباینت می¬باشد را چالشی علیه نظام قلمداد نموده است؟!

با این حال به نظر می رسد این رفتارهای بی‌بی‌سی و یادداشت نویسندگانش کوبیدن بر طبل توخالی است، چراکه مردم ایران اثبات کرده اند همواره پایبند اصول و ارزش های خود می¬باشند.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل