1611

بازی با کلمات برای حمایت از منافقین توسط نیکی محجوب

5 سال قبل

هم رسانی

   نیکی محجوب کارمند بی‌بی‌سی فارسی

نیکی محجوب کارمند بی‌بی‌سی فارسی در یادداشتی با عنوان « 'مادران خاوران' کیستند و چه می‌خواهند؟ » در وب سایت بی‌بی‌سی فارسی به موضوع اعدام منافقین در سال 1367 پرداخته است و بدون هرگونه اشاره ای به جرایم و جنایات منافقین و عملکرد آنها، به مسائل خانواده این افراد پرداخته است.
این یادداشت به لحاظ حقوقی دچار تعارضات جدی است و در برخی از موارد آمارهای ارائه شده دچار تفاوت فاحش است. برای مثال در قسمتی از متن به نامه ای اشاره میشود که مدعی صدها زندانی است اما در قسمت دیگر متن به نامه ای اشاره میشود که مدعی هزاران زندانی است.!

اما آنچه نیکی محجوب از بازگو کردن آن در این یادداشت طفره رفته است جنایات ضد بشری منافقین خلق از ابتدا تا به امروز بوده است. شهادت هفده هزار توسط منافقین تنها یک مورد از جنایات منافقین خلق بوده است. همچنین جاسوسی برای دشمن و همکاری با دشمن علیه دولت ایران و حمله به کشور بخشی دیگری از جنایات منافقین است که نویسنده این یادداشت عمدا از بازگو کردن آنها طفره می رود. اما نکته جالب آن جا است که نیکی محجوب منافقین زندانی که از رفتار ضد بشری منافقین خلق توبه نکرده اند را صرفا زندانی های سیاسی قلمداد کرده است که صرفا به جرم عقیده زندانی شده اند.؟! البته این بازی با کلمات نیکی محجوب نمی تواند سرپوشی برای جنایات منافقین خلق که دستشان تا مرفق به خون بیگناهان آغشته است، باشد.

با این توضیحات این سوال اصلی مطرح است چرا بی‌بی‌سی حتی برای یک بار هم تاکنون به بررسی جنایات منافقین خلق از ابتدا تا به امروز نپرداخته و سعی دارد آنها را صرفا زندانی سیاسی قلمداد کند؟ آیا بین بی‌بی‌سی و منافقین اشتراک منافع وجود دارد؟
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل