1623

راهپیمایی مردم در بیست و دو بهمن و نقض اصول بی‌بی‌سی فارسی

4 سال قبل

هم رسانی

   راهپیمایی مردم در بیست و دو بهمن-تهران

وب سایت بی‌بی‌سی فارسی، در بخش « درباره ما» خود را اینطور معرفی کرده است: «بی‌بی‌سی فارسی یک نهاد خبری چندرسانه ای است»
«محبوبیت بخش جهانی بی‌بی‌سی بیشتر به دلیل گزارش همه جانبه از رخدادها و پرداختن به کنه مسایل جهانی است که به همین دلیل جوایز بین المللی زیادی نیز به دست آورده است». 

«بی‌بی‌سی فارسی یک سازمان رسانه ای بزرگ بین المللی است که تلاش می کند اخبار و اطلاعات به صورت بی طرفانه در اختیار مخاطبان فارسی زبان خود در سرتاسر دنیا قرار دهد، بویژه در اختیار مخاطبان در ایران»

از مطالب فوق حداقل اینطور برداشت میشود که اصول بی‌بی‌سی عبارتند از : خبررسانی، بی طرفی، پرداختن به کنه مسائل جهانی.

با این حال به نظر می رسد این اصول حاکم بر بی‌بی‌سی در خصوص پوشش اخبار راهپیمایی بیست و دو بهمن مردم ایران، به طور جدی نقض شده است چراکه اساسا بی‌بی‌سی فارسی در سکوتی کر کننده هیچگونه اخباری را از این حادثه بزرگ ملی را منتشر ننمود!!! و نه تنها به رسالت اصلی خودش که خبررسانی است عمل نکرد بلکه با نقض اصل بیطرفی، به بایکوت اخبار این راهپیمایی باشکوه پرداخت. البته این رفتار تبعیض آمیز بی‌بی‌سی در خصوص راهپیمایی بیست و دو بهمن مسبوق به سابقه است و هر ساله بی‌بی‌سی فارسی در باب پوشش اخبار راهپیمایی 22 بهمن و شکوه آن ، دچار آلزایمر سیاسی میگردد. 

توضیح این نکته نیز لازم است که بی‌بی‌سی فارسی در خصوص انتشار اخبار آشوب‌ها و اغتشاشات دی ماه در برخی شهر‌های ایران، از هیچ تلاشی برای پوشش اخبار اغتشاشات و آموزش اغتشاشگران و استمرار ناآرامی‌ها فروگزار نبود.

با این توضیحات، بی صداقتی و جانبداری بی‌بی‌سی فارسی بار دیگر اثبات شد و مشخص گردید برای بی‌بی‌سی صرفا منافع استعماری و سلطنتی انگلیس راهنمای انتشار اخبار است.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل