1643

رنگین تر بودن خون یک نوجوان غربی از مردمان خاورمیانه در بی‌بی‌سی فارسی

5 سال قبل

هم رسانی

   رنگین تر بودن خون یک نوجوان غربی از مردمان خاورمیانه در بی‌بی‌سی فارسی

در حالی که در عمده کشورهای خاورمیانه به دلیل دخالتهای کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و انگلیس جنگ و خونریزی است و روزانه صدها نفر بیگناه به دست مزدوران کشورهای غربی و همپیمانان منطقه-ایشان به خاک و خون کشیده می¬شوند، بی‌بی‌سی فارسی در کمال آرامش در خبری با عنوان «یک پسر دوازده ساله در حال اسکی در کوه آلپ کشته شد»کشته شدن یک پسربچه در حین اسکی در کوه آلپ را خبررسانی می¬کند اما از کشته شدن هزاران یمنی توسط نیروهای متجاوز غربی، عربی و عبری چیزی نمی¬گوید.
می کند اما از کشته شدن هزاران یمنی توسط نیروهای متجاوز غربی، عربی و عبری چیزی نمی گوید.

این درحالی است بی‌بی‌سی فارسی در وب سایت این شبکه خودش را اینگونه توصیف می کند: «در بی‌بی‌سی فارسی، ما از امکانات منحصر به فرد گردآوری خبر در سرتاسر جهان، که در مجموعه کلی بی‌بی‌سی فراهم شده، بهره می بریم. از جمله این امکانات دسترسی به گزارش های ۲۵۰ خبرنگار در شهرهای مختلف دنیا، تحلیل و گزارش های شاهدان عینی است.»

ظاهرا از دید 250 خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی کشته شدن نوجوان اروپایی آن هم در حین اسکی از کشته شدن صدها هزار نفری مردم بیگناه یمن، عراق ، سوریه و ... مهم تر است و خونش هم رنگین تر؟!

آیا واقعا این گونه انتشار اخبار با ادعای بیطرفی بی‌بی‌سی در انتشار اخبار همخوانی دارد؟

مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل