1656

حقوق بشر دوگانه بی‌بی‌سی در خصوص دراویش!

5 سال قبل

هم رسانی

   حقوق بشر دوگانه بی‌بی‌سی در خصوص دراویش؟

وقتی که اسم شبکه بی‌بی‌سی به میان می آید یکی از مواردی که به صورت ناخودآگاه به ذهن متبادر می شود مساله رفتار دوگانه این شبکه در موضوعات متفاوت و یکسان به جهت سطح ارزشی است.
به عنوان مثال بی‌بی‌سی در جایی برای جان یک انسان عزای عمومی راه می اندازد اما در جای دیگر بی تفاوت نسبت به جان صد ها انسان بی گناه از کنار آن عبورد می کند. بنابراین دوگانگی را در خصوص بی‌بی‌سی فارسی باید یک امر ذاتی در خصوص این شبکه به حساب آورد.

اخیرا در خصوص درگیری های خیابان گلستان هفتم و اغتشاشاتی که توسط برخی از دراویش روی داد که منجر به شهادت 5 نفر از عوامل نیروی انتظامی و بسیج شد که با دست خالی به تقابل با این اغتشاش گران پرداخته بودند این دوگانگی کاملا مشهود است. یعنی گویا اینکه اساسا این پنج نفر در این درگیری ها به شهادت نرسیدند و حمله وحشیانه دراویش با اتوبوس و تفنگ ساچمه ای و انواع و اقسام سلاح های سرد به مامورینی که با دست خالی و بدون همراه داشتن هرگونه سلاحی برای برقراری نظم و امنیت جامعه به آنجا گسیل شده بودند گویا اساسا اتفاق نیفتاده است.

اما پس از این درگیری ها اتفاق دیگری می افتد که بی‌بی‌سی ذات دوگانه خود را به نمایش می گذارد. یکی از درویش های بازداشتی به علت جراحات ناشی از شب درگیری در بیمارستان از دنیا می رود. بی‌بی‌سی از همان ساعات اولیه این خبر تلاش کرد با خانواده این فرد مصاحبه کرده و علت مرگ را چیز دیگری مثلا شکنجه جلوه دهد بی‌بی‌سی به هر ترتیبی در گزارش های خود به دنبال این مساله بود که ثابت که اساسا این فرد در شب بازداشت سالم بوده و هیچگونه زخمی بر نداشته است.

این رفتارهای دوگانه و دروغ پردازی های این شبکه تنها منحصر به این اتفاقات نبوده و همانطور که اشاره شد جزئی از ذات این شبکه می باشد.
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل