1670

عربستان، انگلیس، بی‌بی‌سی فارسی

5 سال قبل

هم رسانی

    عربستان، انگلیس، بی‌بی‌سی فارسی

موارد معدودی پیش میاید که یک رسانه، تحت فشار صاحبان خود مجبور است تمام قد در برابر حقیقت واقع شده بایستد و تاویلها و گزارش های گمراه کننده از موضوع ارائه دهد تا بتواند ذهن مخاطب را از اصل موضوع منحرف کند. در این موارد یک رسانه آبروی خود را فدا میکند. در مورد بی‌بی‌سی فارسی، به خاطر سیاستهای دولت انگلیس، اکنون پس از اسرائیل و بهاییت، حالا عربستان منجر به رسوایی این رسانه شده است.
از آنجا که دولت عربستان در میان افکار عمومی ایران، منفور است، هم به خاطر سابقه تاریخی و هم به خاطر کشتار حجاج در سال گذشته،که افکار عمومی ایران را داغدار کرده است، بی‌بی‌سی مجبور است تا روابط کشورش را با عربستان از دید مخاطب ایرانی پنهان کند. روابطی عمیق و گسترده که بسیار فراتر از تصور مخاطب فارسی زبان این رسانه بیگانه است. این روابط از یک سو با اظهارات ضد ایرانی نخست وزیر انگلیس در حمایت از عربستان، آشکار میشود از سوی دیگر با بررسی اسناد رابطه عربستان و انگلیس. چالش دیگر بی‌بی‌سی که البته دیگر محدود به ایران نیست مخمصه جنگ یمن است. جنایت عربستان در یمن به حدی رسیده است که اعتراضات جهانی علیه این کشور و متحدانش شکل گرفته است. درحالی که بی‌بی‌سی تلاش میکند تا اقدامات یا مواضع دولت متبوع خود را در جنگ یمن انکار کند، به سندهای مروبط به شراکت استراتژیک انگلیس و عربستان یا جزئیات و حجم سلاح های فروخته شده از این کشور به عربستان هیچ اشاره ای نمیکند. 

حمایتهای بی‌بی‌سی از عربستان نیز چند راهبرد اصلی دارد. بعد از حمایت تلویحی از عربستان در فاجعه منا و تخطئه انتقادهای مطرح شده به عربستان، از یک سو تقابل ایران و عربستان را به جنگ شیعه و سنی ترجمه میکند و اهل سنت ایران را به سوی عربستان دعوت میکند از سوی دیگر توازنی دروغین بین ایران و عربستان برقرار میکند و مخاطب ایرانی را از عربستان میترساند. از یک سو گروه های فلسطینی حامی عربستان را برجسته و گروه های فلسطینی حامی ایران را تخطئه میکند از سوی دیگر دولتمردان ایرانی را برای سازش با عربستان تحت فشار قرار میدهد. 

در ماههای اخیر دولت انگلیس به خاطر همکاری با دولت عربستان، متهم به جنایت جنگی در یمن شد و تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت. بی‌بی‌سی تلاش میکرد تا دولت انگلیس را از فشار افکار عمومی آزاد کند.
یادداشت منتشر شده در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی تحت عنوان " بریتانیا چه نقشی در مناقشه یمن ایفا می‌کند؟" تلاش کرده است تا یک چرخش در رابطه انگلیس و عربستان را القا کند:
" دولت بریتانیا که روابط دیرینه پرمنفعت دفاعی و بازرگانی با عربستان سعودی دارد، در یک اقدام بی سابقه درخواست کرده که تحقیقات جاری در باره این حمله با مشارکت این کشور صورت گیرد"
و ادامه میدهد : "توبیاس الوود، نماینده پارلمان بریتانیا که رئیس بخش خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیاست و در گذشته به دفعات در پارلمان این کشور از فروش سلاح به عربستان توسط بریتانیا حمایت کرده، با عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، رئیس جمهوری یمن و همچنین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای یمن مذاکرات حساسی انجام می‌دهد"
یا در گزاره زیر :
" مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده اگر معلوم شود بمباران غیرنظامیان شنبه گذشته، با آگاهی صورت گرفته، بریتانیا در مناسبات دفاعی خود با عربستان سعودی می تواند تجدید نظر کند"
به علاوه بعد از افزایش انتقادات های جهانی از دولت انگلیس به خاطر حمایت از عربستان در یمن، بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس، از عربستان سعودی، به شدت انتقاد کرد و ادعا کرد عربستان به همراه ایران، در منطقه، جنگ شیعه و سنی راه انداخته و هم ایران و هم عربستان را متهم به جنگ به صورت نیابتی کرد. مدتی بعد نخست وزیر انگلیس به منطقه سفر کرد و در نشست سران کشور های شورای همکاری خلیج فارس گفت که این کشورها و بریتانیا باید مشترکا تلاش کنند تا اقدامات کسانی را که باعث بی ثباتی در منطقه میشوند و اقدامات تجاوز گرانه ایران در منطقه را خنثی کنند. «ترزا می»، در جلسه رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که بریتانیا، در مقابل تهدیدهای ایران، در کنار آنها خواهد بود. خانم می، روز بعدش هم گفت، حرفهای آقای جانسون، منعکس کننده نظرات دولت نیست.
پس از این ماجرا وزیر خارجه انگلیس به خاورمیانه سفر کرد تا از حاکمان سعودی عذر بخواهد. اقدامی که نشانگر دیدگاه انگلیس نسبت به رابطه با عربستان است. دیدگاهی که همواره بی‌بی‌سی فارسی پنهان کرده است زیرا عربستان در جامعه ایران هیچگاه محبوبیتی نداشته است.
سند منتشر شده در رابطه با ارتباط دیپلماتیک انگلیس و عربستان از سوی نهاد سیاستگذار روابط خارجی انگلیس(House of Commons Foreign Affairs Committee) گزارش 15 ام تحت عنوان
" The UK's relations with Saudi Arabia and Bahrain "
زوایای بسیار مهمی از رابطه انگلیس و عربستان را برای مخاطب فارسی زبان آشکار میکند:
The current UK-Saudi relationship is based on these historical ties as well as a continued sense of common interests in defense, security, and trade. These shared interests continue to be important in the 21st century, with ongoing co-operation with Saudi Arabia on some of the UK’s greatest security concerns, including Al Qaeda, Iran and, most recently, Syria. The Government told us of Saudi Arabia’s importance across a wide range of areas, including as: a regional influence, a global religious influence, a key counter-terrorism partner, a key player in global energy markets, a major market for British goods and services and a country visited by tens of thousands of Britons every year.
"روابط جاری عربستان و انگلیس بر پیوندهای تاریخی بنا نهاده شده است که بخوبی ادامه یافته است. این پایه عبارت است از حس اشتراک در دفاع، امنیت و تجارت. این منافع مشترک در قرن 21 هم مهم باقی مانده است همراه با همکار های در حال پیشرفت در برخی از عمده ترین دغدغه های انگلیس، مثل القاعده، ایران و اخیرا سوریه. دولت به ما گفت اهمیت عربستان سعودی در یک طیف گسترده شامل نفوذ منطقه ای، نفوذ دینی در جهان، شریک کلیدی در مواجهه با تروریسم، بازیگر کلیدی در بازارهای جهانی، گسترده ترین بازار برای کالاها و خدمات انگلیسی و مقصد سالانه هزار گردشکر انگلیسی است"
دولت انگلیس، به عربستان به چشم شریک استراتژیک خود در منطقه مینگرد و خبر از اراده دولت انگلیس به تقویت روابط میدهد:
"The Government is correct to seek to strengthen its diplomatic relationship with Saudi Arabia, which is important to the UK’s defense, security and commercial interests. Despite some efforts by the UK to establish a ‘strategic partnership’, official arrangements for a UK-Saudi annual dialogue have lapsed since 2011, for reasons largely outside the Government’s control. There is value in such structured relations and the UK should continue to pursue a formal dialogue arrangement with Saudi Arabia"
"دولت انگلیس تلاش میکند تا روابط دیپلماتیک خود را با عربستان سعودی تقویت کند، که برای دفاع و امنیت و منافع تجاری پادشاهی انگلیس اهمیت دارد. علیرغم تلاشهای انجام شده توسط پادشاهی انگلیس برای ایجاد یک توافق نامه برای شراکت استراتژیک، بین عربستان سعودی و پادشاهی بریتانیا، اینکار به دلایلی که خارج از کنترل دولت بوده به فراموشی سپرده شده است. چنین ارتباطات ساختارمندی ارزشمند است و دولت باید چنین توافقنامه ای را با عربستان سعودی پیگیری کند"
در ادامه این سند به روابط فرا دولتی بین دو کشور اشاره شده است:
Britain’s links with the Kingdom are deep and long-standing and extend from inter-governmental relations to the rich network of links between our people. It is vital that we continue to develop our relations across the board.
"رابطه های انگلیس با پادشاهی عربستان عمیق و پایدار است و از روابط درون دولتی به ارتباطات با شبکه ثروتمندان دو کشور گسترش یافته است. ادامه دادن به توسعه روابط در هیات دولت حیاتی است"
Sir Tom Phillips, UK Ambassador to Saudi Arabia between 2010 and 2012, endorsed this policy, describing how the UK had “extensive interests at stake” in Saudi Arabia, which is a “long standing ally and key partner in a complex and volatile region.”
"تام فیلیپس ، سفیر انگلیس در عربستان سعودی بین سالهای 2010 تا 2012 از این سیاست حمایت کرد و توصیف کرد که چگونه انگلیس منافع وسیعی بر سر عربستان سعودی قمار کرده است که شامل اتحاد بلند مدت و شراکت کلیدی در این منطقه پیچیده و لغزنده است"
همچنین ذیل تیتر ایران و امنیت انگلیس و شرکای منطقه ای اش ،
IRAN AND THE SECURITY OF THE UK AND ITS ALLIES IN THE REGION
ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت انگلیس و شرکای منطقه ای اش تلقی شده است:
Iran has for decades been seen as a threat to the security of the UK and its regional partners in the Middle East and in the Gulf
یا در جای دیگری از این اسناد، عربستان و اسرائیل از شریکان غربی خود (Western allies) خواسته اند، برنامه اتمی ایران را محدود کند:
Both Israel, which believes it would be the target of any attack by Iran, and Saudi Arabia, which sees Iran as a rival to its influence, have exerted pressure on Western allies to limit that programed.
علاوه بر اسناد فوق، بی بی سی اطلاعات دیگری نیز از مخاطب فارسی زبان پنهان کرده است. اگرچه بی‌بی‌سی از روابط و معاملات کشورهای دیگر با عربستان میگوید، مثلا خبر "معاملات ده‌ها میلیارد دلاری تسلیحاتی و هسته‌ای عربستان با فرانسه قطعی شد" در وبسایت این شبکه منتشر میشود اما معاملات انگلیس با عربستان اسمی به میان نمیاید در حالی که انگلیس بزرگترین تامین کننده سلاح به رژیم سعودی است.
گفتنی است به گزارش پرس تی وی ،بر اساس آمار و اطلاعاتی که دو نشریه انگلیسی گاردین و ساندی تایمز منتشر کرده اند اکنون عربستان سعودی اصلی ترین بازار سلاح های انگلیسی و اولویت اصلی لندن در این زمینه است.
همچنین به گزارش انتخاب به نقل از ایندیپندنت، تحقیقات سازمان مبارزه با تجارت اسلحه نشان میدهد دولت محافظه کار انگلیس، جنگنده و انواع دیگر تسلیحات و تجهیزات نظامی به ارزش 5.6 ملیارد پوند به ریاض فروخته است.
این معاملات باعث اعتراص موسسه آکسفام شد و پنی لارنس معاون اجرایی بنیاد آکسفام در جریان دومین کنفرانس کشورهای عضو پیمان تجارت اسلحه در ژنو، حمایت بی قید و شرط انگلیس از عربستان سعودی را محکوم کرد.
بر اساس آمار رسمی کمپین مبارزه با تجارت سلاح (CAAT)، عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیس است و از سال 2010 تجهیزاتی به ارزش 6 میلیارد و700 میلیون پوند از این کشور دریافت کرده است.
کمیته توسعه و تحقیق بین الملل در مجلس عوام انگلیس و پارلمان اروپا هر دو تحریم تسلیحاتی عربستان را خواستار شده‌اند، با این وجود دولت انگلیس همچنان به حمایت از این رژیم مستبد ادامه می‌دهد.
اندرو اسمیت، از اعضای کمپین مبارزه با تجارت سلاح اعلام کرد: "جنگنده‌ها و بمب‌هایی که انگلیس در اختیار عربستان می‌گذارد در ویرانی‌های به بار آمده در یمن نقش کلیدی داشته و با این وجود، فروش تسلیحات انگلیس به ریاض و حمایت از این رژیم همچنان ادامه دارد."
طبق آمار کمپین مبارزه با تجارت سلاح مجوزهای صادر شده از سوی انگلیس شامل 430 هزار پوند مجوز فروش خودروی زرهی و تانک، یک میلیارد و 100 میلیون پوند نارنجک، بمب‌، موشک و یک میلیارد و 700 میلیون پوند برای جنگنده، بالگرد و پهپاد بوده است.
دیوید وِرینگ، محقق در امور روابط انگلیس-عربستان و نویسنده گزارش کمپین مبارزه با تجارت سلاح، گفت: "پیمانِ زهرآگین انگلیس-عربستان، رژیم سعودی را تقویت و جیب کارخانه‌های تسلیحاتی را پر کرده است و در عین حال برای مردم عربستان و یمن عواقب ویران‌کننده‌ای داشته است."
وی افزود: "دولت انگلیس باید به خاطر این مردم تسلیح و تقویت رژیم مستبد سعودی را متوقف کند."
سازمان عفو بین‌الملل نیز چندی پیش از امریکا و انگلیس خواست هم‌زمان با ادامه تهاجم بی‌رحمانه عربستان به یمن فروش سلاح به ریاض را متوقف کنند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین ریاض را به خاطر استفاده «مکرر» از بمب‌های ممنوعۀ خوشه‌ای و کشتار غیرنظامیان محکوم کرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی را خواستار شده و از امریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها خواسته است تا زمان توقف و رسیدگی به حملات غیرقانونی عربستان به یمن، فروش اسلحه به ریاض را تعلیق کنند.
پارلمان اروپا نیز چندی پیش تحریم تسلیحاتی ریاض را در سراسر اتحادیه اروپا خواستار شد.
اما "ترزا می"، نخست وزیر انگلیس با رد اتهامات ریاض مبنی بر جنایت جنگی در یمن، قاطعانه از فروش سلاح به عربستان حمایت کرد و گفت :
"روابط نزدیک با عربستان، خیابان های لندن را امن نگه میدارد"
به علاوه درباره رابطه انگلیس و عربستان، گفته میشود کسب کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بوسیله عربستان نیز با همدستی مخفیانه انگلیس محقق شد در حالیکه عربستان به تازگی مانع از ادامه تحقیقات سازمان ملل متحد در خصوص جنایات این کشور در کشورهای فقیر حوزه خلیج فارس شد.
راهبرد حمایت بی‌بی‌سی از شریک استراتژیک دولت متبوعش چند نوع است.
در نوع اول، با نادیده گرفتن فاجعه منا، ایران و عربستان به یک اندازه مقصر جلوه داده میشوند :
مثلا در خبر موضوع نوبت شما در وبسایت بی بی سی چنین مطرح شد:
" تنش های سیاسی و لفظی میان ایران و عربستان در ماههای اخیر شدت گرفته است و مقام های دو کشور مسلمان با تعابیری یکدیگر را مورد خطاب قرار می دهند که در سال های پیش، به این صورت سابقه نداشت"
سپس برنامه نوبت شما چنین آغاز شد:
"روابط ایران و عربستان بخصوص در سه دهه اخیر پر بوده از دوره های پر تنش، تنشی که گاهی اوقات در قالب رقابتهای سیاسی این دو قدرت اصلی منطقه خودش را نشان داده"
یا در وبسایت بی‌بی‌سی در مقاله " بحران مدیریت 'نفرت مذهبی' در روابط ایران و عربستان" که به قلم "حسین باستانی" نگاشته شده است بیان میکند:
"حکومت های ایران و عربستان سعودی، در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی با یکدیگر درگیر هستند و این درگیری، در سال های اخیر و به ویژه تحت تاثیر رقابت های منطقه ای دو کشور، به نقطه اوج خود رسیده است"
یا "منصور فرهنگ" کارشناس برنامه 60 دقیقه چنین بیان میکند:
" با نهایت تاسف با وجود این که از نظر منافع ملی یکدیگر اختلاف اساسی ندارند اختلاف اینها ایدئولوژیک دو رژیم استبدادی است که هر دو رژیم نیاز به دشمن و تقابل دارند"
که گاه به حمایت تلویحی از عربستان می انجامد:
مثلا مجید خیام دار در گزارش خود ضمن تقلیل تعداد کشته شده گان از چهار هزار به چند صد، "ازدحام جمعیت" را دلیل فاجعه منا دانسته و عربستان را تبرئه میکند:
" یک سال پس از مراسم خونین عید قربان منای عربستان که در ان صدها زائر ایرانی و غیر ایرانی بر اثر ازدحام جمعیت کشته شدند تنش در روابط دو کشور بسیار شدید است"
یا در برنامه 60 دقیقه مجری برنامه بیان کرد:
"دامنه تنشهای ایران و عربستان تنها به رقابتهای منطقه ای محدود نمانده و هردو کشور یکدیگر را به دخالت در امور داخلی و حمایت از گروههای مخالف سیاسی متهم میکنند در ماههی اخیر ایران ، عربستان سعودی را به حمایت از گروه جیش العدل سازمان مجاهدین خلق و احزاب کرد از جمله جزب دموکرات کردستان ایران متهم کرده و گفته عربستان قصد دارد با کمک این گروهها ایران را نا آرام کند"
سپس وی ، به تخطئه آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی میپردازد، که ایشان در سخنرانی ها و بیانیه های خود، حکام عربستان را مورد انتقاد شدید قرار داده است:
" سالگرد حادثه فرصتی شد برای حمله های لفظی شدید به آل سعود در بالاترین سطح"
یا
" آیت الله خامنه ای در یکسال اخیر مکرر به رهبران عربستان تاخته مخصوصا از زمان اعدام یک روحانی شیعه مخالف آل سعود در عربستان"
این رویکرد در برنامه صفحه 2 هم تکرار شد و مجری برنامه(مهدی پرپنچی) اظهار داشت:
"رهبر ایران همواره در پیامش مسلمانان را مقاومت و ایستادگی در برابر آمریکا تشویق میکرد اما امسال او این مضمون ضد آمریکایی را فراموش کرد و ترجیح داد با لحنی بسیار تند مقامات عربستان سعودی را خطاب قرار دهد آقای خامنه ای در پیامش مقامات عربستان را بی شرم وقیح قسی القلب خبیث سبکسر جنایتکار بی دین بی وجدان حقیر خرد و ملعون خواند"
و سپس کارشناس برنامه(فرزانه روستایی) نیز این رویکرد را ادامه داد:
"این حاکی از این است که هم دفتر ایشان هم سیستم ایشان بسیار از عربستان سعودی و نقشهای جدید عربستان سعودی عصبانی هستند و ناراحت هستند و هم اینکه یکسال گذشته اساسا اطلاعیه های ایشان تند است اساسا کلماتی که خیلی مناسب نیست زیاد استفاده میکنند"
یا در برنامه ای دیگر کارشناس این شبکه اظهار داشت:
"این درسته که ایران نیاز دفاع مشروع دارد و با دشمنانی هم در منطقه روبه رو است ولی توسعه برنامه موشکی ایرانی با برنامه موشکی کشورهای دیگر مطابقت ندارد عربستان چند سال قبل از چین موشک خرید ولی برنامه موشک ی عربستان با برنامه موشک ی ایران قابل مقایسه نیست(مارک فیتز پاتریک)
نوع دوم حمایت تلویحی بی‌بی‌سی از عربستان در ارائه ترجمه شیعه و سنی از اختلاف ایران و عربستان است که ضمن نادیده گرفتن جمایت ایران از فلسطینی های سنی، در صدد است تا اهل سنت داخل ایران را به حمایت از عربستان بکشاند:
"شیعه ستیزی در خلیج فارس و عربستان یک نوع یهود ستیزی تازه شده.عربستان سعودی، ایران را محور حوادث منطقه میداند"
یا در جایی دیگر کارشناس این شبکه میگوید:
"عربستان هم میداند با از بین رفتن داعش قدرت حداکثر شیعه در عراق بالا میاید و هلال شیعی که پادشاه اردن گفته دوباره مطرح میشود"
نوع سوم ، اینکه بی‌بی‌سی حتی بین گروه های فلسطینی که حامی عربستان هستند با بقیه گروه های فلسطینی فرق میگذارد.
گفتنی است تخریب چهره حماس در داخل ایران یکی از سیاستهای دائم بی‌بی‌سی فارسی در قبال این گروه فلسطینی است. از تهیه گزارش از سلاح هایی که اسرائیل مدعی بود ایران برای حماس فرستاده است تا یافتن موشک های حماس در مدرسه سازمان ملل.
در برنامه پرگار بی‌بی‌سی فارسی درباره "اخلاق جنگ" حماس اینگونه توصیف میشود:
" فرهنگ حماس مقاومت است و جان ادمی فدا میشود برای آرمان، اما در اسرائیل جان مردم مهم است، به خاطر سیطره گفتمان غربی ... وقتی جنگ میشود و حماس به کشته ها کار ندارد و اتش بس را رد میکند"
یا صادق صبا در زمانی که سردبیر بی‌بی‌سی فارسی بود در یادداشت " بی‌بی‌سی به کسی تروريست نمی‌گوید" درباره حماس نوشت:
"حماس از دید کشورهای غربی و اسراییل یک سازمان تروریستی است چون به گفته آنان بدون هدف خاصی به اسراییل راکت پرتاب می کند که ممکن است براثر آن افراد بیگناه کشته شوند ولی از دید مردم غزه و یا دولت ایران این سازمان برای آزادی سرزمینهای اشغالی از چنگال صهیونیستها مبارزه می کند"
اما در قبال تشکیلات خودگردان فلسطینی چنین سیاستی ندارد بلکه همواره این گروه تحت حمایت بی‌بی‌سی و سایر رسانه های غربی بوده است. اما همین چند وقت اخیر بود که حضور ترکی الفیصل رئیس سابق اداره اطلاعات عربستان همراه با یک هیات رسمی از تشکیلات خودگردان فلسطین، در جریان اجلاس سالانه منافقین در پاریس خبرساز شد. مدتی بعد هم مریم رجوی با محود عباس در پاریس دیدار کرد. در این میان بی‌بی‌سی تلاش کرد تا با برجسته کردن دیدار محمود عباس با مریم رجوی را برجسته کند و بوسیله آن به تخریب سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال فلسطین بپردازد.
این ماجرا در حالی بود به گزارش پایگاه خبری المصدر، یک مسول فلسطینی تاکید کرده بود که عربستان از فلسطین خواست که در کنفرانس گروهک منافقین شرکت کند، از این رو یک هیات رسمی فلسطینی در آن حاضر شد و بعد هم از محمود عباس خواسته شد که با مریم رجوی دیدار کند.
این ماجرا وقتی جالب تر میشود که نشریه الیوم چاپ لندن در سر مقاله روز دو شنبه(اول اوت 2016) خود با اشاره به این موضوع نوشت دیدار محمود عباس با مریم رجوی، نه تنها حمایت معنوی و سیاسی چشمگیری برای مخالفان ایرانی به حساب میاید بلکه ثابت میکند تشکیلات خودگردان فلسطینی و جنبش فتح که توسط عباس اداره میشوند به جبهه سعودی علیه ایران ملحق شده اند.
نوع چهارم : یکی از مظاهر این حمایت را میتوان در تلاش برای برابر جلوه دادن قدرت منطقه ای ایران با عربستان دانست که در ادبیات بی‌بی‌سی فارسی مکررا به چشم میخورد.
قبلا نیز در ماجرای سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم مجری برنامه 60 دقیقه چنین بیان کرد:
"اقای طاهری فکر میکنید چنانچه رویارویی جدی در بحرین شکل بگیرد چه تاثیری روی تنش بین ایران و عربستان میگذارد زیرا همینجوری هم اوضاع خیلی متشنج است؟"
و امیر طاهری، کارشناس همسو با بی‌بی‌سی چنین بیان کرد:
" تنش بیشتر میشود من موافق نیستم ایران را شیر بکنیم، که شما دارید برنده میشوید!"
یا اینکه وقتی مجری برنامه میگوید "ایران به حال مهمترین قدرت منطقه است و به نوعی دارد حرفش را خیلی از جاها به کرسی مینشاند؟ "
کارشناس فوق الذکر بیان میکند:
"خیلی از جاها کجاست حتی در یک مورد نتوانسته حرفش را به کرسی بنشاند این شعارهایی که ما خود را فریب دهیم که ما رئیس منطقه شدیم!"
به علاوه برنامه "نوبت شما" که به "آینده روابط ایران و عربستان" اختصاص داشت، چنین آغاز شد:
"روابط ایران و عربستان بخصوص در سه دهه اخیر پر بوده از دوره های پر تنش، تنشی که گاهی اوقات در قالب رقابتهای سیاسی این دو قدرت اصلی منطقه خودش را نشان داده"
درحالی بی‌بی‌سی عربستان را قدرت منطقه ای میخواند که جمعیت این کشور یک سوم ایران بوده و به علاوه کشوری کاملا وابسته به دول غربی به شمار میاید و قابل مقایسه با ایران مستقل نیست.
این اظهارات بی‌بی‌سی شبیه برخي از شاهزاده‌هاي جوان و مغرور سعودي است كه رو‌به‌رو شدن با جمهوري اسلامي را كاري آسان مي‌پندارند، درحالی که شاهزادگان واقع‌بيني هم وجود دارند كه به شدت نگران چنين رويارويي بوده،‌از عواقب وحشتناك اين رويارويي احتمالي براي كشورشان مي‌گويند. مثل طلال بن عبدالعزيز را از جمله اين گروه شاهزادگان دانسته و سخن تازه وی را نقل کرده که ضمن اشاره به اختلافات موجود در خاندان حاكم بر عربستان درباره حمله به يمن و اينكه عربستان اكنون به اين نتيجه رسيده كه با تصميمات اشتباه وارد يك جنگ فرسايشي عليه يمن شده با صراحت در خصوص جنگ عليه ايران گفت: "ما به هم‌پيمانان خود اعلام كرده‌ايم كه با تهديد و تحريك ايران قمار نخواهيم كرد، چون تمايل نداريم كه در‌هاي آتش جهنم را به روي خود باز كنيم. ايران يمن نيست و نيروهاي ايراني مي‌توانند طي 24ساعت زيرساخت‌ها و نيروي نظامي عربستان را نابود كنند"
به نظر میرسد آنچه اين افراد را در خاندان سعودي به چنين جمع‌بندي رسانده، تهديدات پي‌درپي نظامي امريكا و رژيم صهيونيستي طي يك دهه اخير عليه ايران از يك طرف و ناتواني اين دو كشور در عمل به تهديدات‌شان از طرف ديگر مي‌باشد. از منظر اين شاهزادگان قدرت پاسخگويي كوبنده و شديد ایران تنها عامل بازدارنده امريكا و اسراییل در حمله به ايران بوده است. علاوه بر اینکه كه عمده زيرساخت‌هاي عربستان در صورت اشتباه حاكمان اين كشور براي آغاز يك جنگ، چگونه ظرف چند ساعت زير حجم آتش سنگين ايران فرو خواهد ريخت و نابود خواهد شد.

به علاوه تحلیل‌گر روزنامه واشنگتن‌پست با رد ادعای مقامات سعودی مبنی بر اینکه ممکن است به سمت بمب اتم حرکت کنند، نوشته است که ریاض به بمب اتم نمی‌رسد، چرا که توان علمی و فنی آن را ندارد. وی ادامه داده بود عربستان یک خودرو نمی‌تواند بسازد، چه برسد به بمب اتم، به علاوه در این یادداشت آمده بود، اگر ریاض مثل تهران تحریم شده بود، اقتصادش فرو می‌پاشید . چنین دیدگاهی در سایت راشا تودی نیز بیان شده است. اما جالب آنکه بی‌بی‌سی فارسی تلاش دارد ایران و عربستان را دارای یک میزان قدرت نشان دهد.
البته گفتنی است حمایتهای بی‌بی‌سی از دولت عربستان، فقط به نحوه پوشش اخبار محدود نمیشود بلکه خبرهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه چندی پیش تیم رسانه ای بی‌بی‌سی فارسی به سرپرستی رزیتا لطفی مدیر این شبکه با عادل الطریفی وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان سعودی دیدار کردند.
نوع پنجم: این رسانه حتی پس از تعرضات به حجاج ایرانی در عربستان، بین ایران و عربستان تنشهایی به وجود آمده تلاش کرد بر دولتمردان ایرانی برای بهبود روابط با عربستان فشار بیاورد.
به جملات زیر توجه کنید:
"روحانی که آمد حرف از احترام متقابل و تغییر درسیاست خارجی منطقه آورد. وزیر خارجه اش را برای دلجوئی به بحرین فرستاد سرانجام تلاشها آنقدر پیش رفت که دعوت نامه رسمی از ریاض رسید که باز هم در تهران چندان به جایی نرسید"(گزارش مهرنوش پورضیایی)
یا در جای دیگری:
" بسیاری تصور میکردند با روی کار آمدن دولت حسن روحانی روابط ایران و عربستان رو به بهبود خواهد رفت اما تنش ها بسیار بیشتر شد"(صفحه 2، مهدی پرپنچی)
در جملات بالا و موارد مشابه، رسانه تلاش کرده است تا القا کند که بهبود روابط با عربستان، مطالبه مردم و انتظار از دولت حسن روحانی است زیرا سخن از تغییر در سیاست خارجه به میان آورده است.
از سوی دیگر نیز این رسانه سعی میکند در موضوع تقابل بین ایران و عربستان، نوعی تقابل و اختلاف نظر بین مقامات ایرانی(خصوصا دولت و رهبری) القا کند:
"دیروز رهبر ایران هم فاش کرد بین مقامات ایران اختلاف نظر وجود داشته اما فعلا صدای واحدی بگوش میرسد روحانی گفت کشورهایی که خود داعش را به وجود آورده اند حالا با او میجنگند این حرف روحانی بعد از حرف کری بود که با چرخش از موضع رسمی کشورش سعی کرد همکاری با ایران را منتفی نکند"
به علاوه در یادداشت "هدف بیانیه قاسم سلیمانی کیست؟" منتشر شده در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی به قلم "مهرداد فرهمند" چنین آمده است:
"«شائبه»ای که دانشجویان بسیجی مطرح کرده اند همراه با انتقاد فزاینده به تلاشهای دولت حسن روحانی برای رفع تنش با منطقه و غرب و خارج ساختن ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی، وقتی در کنار ناخشنودیهایی گذاشته شود که نسبت به برکناری حسین امیرعبداللهیان ابراز می گردد، این احتمال را مطرح کرده است که شاید آقای امیرعبداللهیان با دیگر کارگزاران دستگاه سیاست خارجی دولت و راهی که این دستگاه در پی پیش گرفتن آن در خاورمیانه است، ناهماهنگ بوده .با چنین نگاهی، یانیه قاسم سلیمانی می تواند واکنشی باشد به این برکناری، آن هم در حالی که بدیهی است صدور بیانیه ای با چنین لحن و محتوائی چه چوبی لای چرخ سیاستهای دولت روحانی می گذارد"
یا در گزارش دیگری تلاش کرد گفتگوی رئیس جمهور ایران با امیر قطر را پیامی از عربستان به حسن روحانی جلوه دهد:
" امیر قطر از فرصت عید قربان استفاده کرد تا به رئیس جمهوری ایران پیام تفاهم بدهد به گزارش ریاست جمهوری ایران شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تلفنی به حسن روحانی گفت به دنبال روابط ویژه با ایران برای حل مسائل پیچیده منطقه است بنا بر این گزارش دو طرف تاکید کردند که باید مسائل منطقه را با مذاکره و همکاری حل کرد تا اینجا آنچه در روابط ایران و رقیبان عربش دیده شده رویارویی بوده نه همکاری تا بعد از این چه شود "(گزارش مجید خیام دار)
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل