1683

بی‌بی‌سی فارسی ابزار غرب در پروژه ایران هراسی

5 سال قبل

هم رسانی

   "باران عباسی"کارمند بی‌بی‌سی فارسی

شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی فارسی که برخلاف عملکردش ادعای خبررسانی را دارد، همواره تلاش کرده است که سیاستهای ظالمانه کشورهای غربی علیه مردم مظلوم منطقه غرب آسیا را توجیه کند.
باران عباسی کارمند بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی تحت عنوان «موضع مقامات ایران دربرابر اتهام مداخله در کشورهای منطقه» سعی کرده با طفره رفتن از بیان جنایات کشورهای مورد حمایت کشورهای غربی همچون عربستان در یمن، فرع را اصل جلوه داده و دفاع مشروع مردم مظلوم منطقه از خود در مقابل دولتهای ظالم را حمله قلمداد کند و سپس بدون ارائه مدرک و سندی حمایت ایران از مظلومین را مداخله در کشورهای منطقه قلمداد کند.

اما حقیقت آن است که نه تنها دفاع مشروع جزء مقررات حقوق بین الملل است بلکه حق مسلم مردم مظلوم است و دولتها بایستی به مظلوم در مقابل ظالم کمک کنند. آنچه که باعث شده است بی‌بی‌سی فارسی بدون در نظر گرفتن حقایق، به اثبات دروغین اتهامات علیه ایران دست زند، مأموریت بی‌بی‌سی فارسی در پروژه ایران هراسی است. بی‌بی‌سی فاری برخلاف شعار دروغین بیطرفی خود، به شدت در جهت ایران هراسی گام بر می دارد حتی به قیمت دفاع از ظالم در مقابل مظلوم.

با این توضیحات، این سوال اصلی مطرح است که آیا بی‌بی‌سی فارسی با طرح اخبار و تحلیل های سفارشی، شایسته عنوان خبررسانی است؟ مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل