1688

کج فهمی کارشناس بی بی سی فارسی از حقوق بین الملل: مزدوری به نفع داعش

4 سال قبل

هم رسانی

   کج فهمی کارشناس بی بی سی فارسی از حقوق بین الملل: مزدوری به نفع داعش

شبکه سلطنتی بی بی سی فارسی که از ابتدای جنگ داعش علیه دولت سوریه، سعی در تطهیر چهره این گروه تروریستی داشته، همچنان به رفتار جانب دارانه ی خود و با انتشار انواع و اقسام یادداشت ها و مستندات به نفع داعش ادامه می دهد.
در آخرین مورد از این رفتارهای مزدورانه خود، با انتشار یادداشت سعید باقری به اصطلاح پژوهشگر حقوق بین الملل، تحت عنوان « معمای تداوم حضور ایران در سوریه» تلاش داشته حضور نیروهای مقاومت در جنگ با داعش را تضعیف کند.اگرچه سعید باقری در مقدمه های یادداشت خود اعتراف می کند براساس حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه قانونی بوده است اما در نتیجه گیری بحث خود با مغلطه، تدوام حضور ایران در سوریه را غیرقانونی دانسته است.

صرف نظر از ادعاهای دروغین نویسنده این یادداشت، آنچه که جالب و در نوع خود مضحک است، فراموشی عمدی نویسنده در خصوص داعش و ضرورت مبارزه جهانی با تروریسم است. ظاهرا از دید نویسنده سوریه با دشمن فرضی در حال جنگ است.نویسنده با نام نبردن از دشمن تروریستی سوریه، سعی داشته است با نتیجه گیری وارونه، حمایت حقوقی از داعش نماید.

حال با این توضیحات این سوال اصلی مطرح است، نابودی داعش در سوریه کدام منافع بی بی سی فارسی را در معرض خطر قرار داده است که اینطور با انتشار یادداشتهای مغرضانه و ناقص، سعی در تطهیر چهره داعش و حمایت از آن دارد؟ مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل